Zomerupdate Basisvaardigheden en NP Onderwijs

Ondanks het vertrek van Minister Wiersma en de val van het Kabinet gaan de ontwikkelingen in het onderwijs door.

Basisvaardigheden

Ruim 2000 scholen hebben in de afgelopen periode hun belangstelling getoond voor de subsidie Basisvaardigheden. 664 van deze scholen hebben aangegeven ondersteuning te wensen van het basisteam. Op 11, 18, 20 en 26 september zijn er regionale informatiebijeenkomsten voor deze scholen in Apeldoorn, Assen, Den Haag en Eindhoven. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om het activiteitenplan in te vullen en om de aanvraag van de ondersteuning compleet te maken. Het activiteitenplan moet in de periode van 1 september tot 14 oktober 2023 zijn ingediend.

Nationaal Programma Onderwijs

Direct na de zomer ontvangen schoolleiders de vijfde vragenlijst over de implementatie van NPO op hun school. Onlangs is er een digitaal magazine verschenen met een terugblik op de achterliggende periode, een deling van kennis over welbevinden, samenwerking en verduurzaming en een vooruitblik naar het Masterplan Basisvaardigheden. Na de zomervakantie zullen de scholen die mee hebben gedaan dit magazine in hun brievenbus aantreffen.

Klik op de afbeelding; NP Onderwijs onder de loep (PDF)
Klik op de afbeelding; NP Onderwijs onder de loep (PDF)

Welbevinden van leerlingen

In alle peilingen en onderzoeken rondom Basisvaardigheden en het Nationaal Programma Onderwijs komt ook steeds het welbevinden van leerlingen naar voren als aandachtspunt. In 2022 werd een breed onderzoek gepubliceerd onder 12- tot 16-jarigen over hun welbevinden, het Health Behaviour in School-aged Children (HBCS). Het afgelopen jaar is het onderzoek herhaald om te kijken of er substantiële verschillen zijn tussen 2023, na de coronaperiode, en 2022 toen de kinderen nog in die periode zaten. In het onderzoek van dit jaar zijn ook de leerlingen van groep 6 en 7 van het primair onderwijs meegenomen.

Belangrijkste conclusie is dat de welbevinden scores van kinderen niet veel afwijken van de bevindingen in 2022. De bevindingen bij de 12- tot 16-jarigen zien we ook terug bij de leerlingen in groep 6-7. Opvallend zijn de enorm toename van het sociale mediagebruik in vergelijking met 2017, een zeer hoge prestatiedruk bij leerlingen, waarbij al vanaf groep 6 sprake is van grote toetsdruk bij leerlingen.

Het goede nieuws is dat leerlingen die op school werken met programma’s rondom welbevinden een betere score laten zien op welbevinden dan de leerlingen die aangeven dat er op school geen extra aandacht voor is. Samen met andere partijen gaat AVS op zoek naar hoe we het onderwerp welbevinden nog beter kunnen adresseren.

Lees het laatste welbevindenonderzoek op de site van het Trimbos-instituut.