Zo kan het ook! – Ouderpanel informeert groep 8-ouders over middelbare school

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: de Utrechtse Jenaplanschool Wittevrouwen organiseert elk jaar een ouderavond over de middelbare school waar ouders van oudleerlingen informatie geven en vragen beantwoorden.Tekst: Noortje van DorpJenaplanschool Wittevrouwen vond de informatie die zij ouders gaven over middelbare scholen te veel ‘van horen zeggen’. Daarom organiseert de school in de maand december altijd een informatieavond over de middelbare school, waar een panel met ouders van oud-leerlingen bevraagd kan worden. En met succes. “Het is een drukbezochte avond met zo’n 75 ouders van aanstaande brugklassers”, vertelt Monique van Tiel, leerkracht en bovenbouwcoördinator. Volgens haar is het een uniek concept. “We krijgen soms vragen van ouders buiten de school die graag willen komen.” Door de jaren heen is er al flink wat geschaafd aan het concept. De eerste jaren bestond het ouderpanel alleen uit ouders van oud-leerlingen die op ‘populaire’ middelbare scholen zaten. Van Tiel: “Door overaanmelding op bepaalde Utrechtse vo-scholen hebben we nu een mix van populaire en minder populaire scholen. De kans is tegenwoordig groot dat leerlingen uitgeloot worden voor hun eerste keuze.” Het samenstellen van een ouderpanel heeft wel wat tijd nodig. Van Tiel: “Uit een database, waarin we bijhouden naar welke middelbare scholen onze leerlingen gaan, maken we een selectie van scholen. Vervolgens vragen we ouders wiens kind al in de tweede klas van de middelbare school zit. Zij hebben een beter beeld van de school dan een ouder van een brugklasser.” Belangrijk is ook de objectiviteit van het ouderpanel. “Het gaat natuurlijk om subjectieve informatie, de objectieve informatie kunnen ouders ook uit foldermateriaal halen”, reageert Van Tiel. “Maar we kiezen wel ouders die een zo objectief mogelijk verhaal kunnen houden. Er was bijvoorbeeld een ouder wiens zoon het huiswerk doet in een half uur. Maar ze wist ook dat haar zoon een slimme leerling was. Door navraag bij zijn vrienden kon ze vertellen dat andere leerlingen zo’n twee uur bezig zijn.” De informatieavond wordt ingedeeld in onderwerpen die van tevoren bekend worden gemaakt bij de groep 8-ouders. Bijvoorbeeld huiswerkdruk, schoolgeld, buitenschoolse activiteiten en de persoonlijke motivatie van het ouderpanel. “Om een compleet overzicht te geven van het aanbod van middelbare scholen in en rondom Utrecht is er ook een tafel met foldermateriaal van de besproken én andere scholen”, aldus bovenbouwcoördinator Van Tiel. Jenaplanschool Wittevrouwen stuitte de afgelopen jaren ook op enkele valkuilen. Van Tiel: “Groep 8-ouders moet je verzoeken om algemene vragen te stellen. Voor specifieke vragen over hun kind kunnen ze beter terecht bij de leerkracht. Een andere valkuil is tijd. Het ouderpanel vertelt graag en groep 8-ouders zitten vol vragen. Soms duurt het zo lang dat je ouders zenuwachtig op hun horloge zien kijken of ze nog wel op tijd terug zijn voor de oppas. Houd daarom de tijd in de gaten, per onderwerp een aantal minuten.” Leent dit concept zich niet juist voor een infoavond met groep 8-leerlingen en oudleerlingen? “Dat hebben we ook wel eens geprobeerd”, aldus Van Tiel. “Maar we merkten dat leerlingen het vooral gezellig vonden om elkaar weer te zien. De echte informatie halen ze liever bij de school zelf door er te gaan kijken en de sfeer te proeven.”Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail naarcommunicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.