Zo kan het ook – Een sprookjesachtige marktplaats voor kunsten cultuureducatie

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: basisscholen in Gilze en Rijen sloegen de handen én financiën ineen. Resultaat is de ‘Heerlijkheid van Hilsondis’; een marktplaats voor kunst- en cultuureducatie.Tekst Noortje van Dorp Sinds jaar en dag werken de basisscholen in Gilze en Rijen samen in een zogenaamde cultuursamenwerkingsgroep. Een deel van de diverse subsidies leggen de scholen bij elkaar om zo het kunst- en cultuuronderwijs te kunnen bekostigen. Maar dan nog kost het veel geld. Na de oproep van minister Plasterk om meer aandacht aan cultuureducatie te besteden én in het kader van brede schoolontwikkelingen, gingen de basisscholen op zoek naar nieuwe geldstromen. “Alle basisscholen van Gilze en Rijen werken nu volgens de opzet van een brede school, zonder dat dit aan een gebouw gebonden is”, vertelt Ton van Gurp, directeur van De Wildschut in Gilze. Aandachtsgebieden in het brede schoolaanbod zijn sport en cultuur. Tijdens het ontwikkelen van het cultuurprogramma, kwam ouder en kunsthistorica Brenda Schipper met het idee om leerlingen meer in aanraking te brengen met lokale kunstenaars. Door de gemeente is ze beroepsmatig verzocht om een ‘marktplaats’ cultuur op te zetten en vorm te geven. Resultaat is de ‘Heerlijkheid van Hilsondis’, vernoemd naar de heilig verklaarde gravin van Strijen. Tijdens de feestelijke aftrap op 18 januari van dit jaar kwam Hilsondis op De Wildschut speciaal nog even langs om de kinderen van groep 1 en 2 te vertellen over de muziek uit haar tijd.Op de online marktplaats staan niet alleen theatervoorstellingen en exposities voor en na schooltijd, maar ook een cursus zelfverdediging en een workshop diabolo. “Onlangs heeft de heemkundegroep zich aangemeld met een activiteit”, aldus een trotse Van Gurp. ”De ‘Heerlijkheid van Hilsondis’ vergemakkelijkt het contact tussen kunst, cultuur en onderwijs”, vertelt Van Gurp. “Op de website kunnen cultuuraanbieders hun activiteiten en workshops, toegespitst op de doelgroep, onder de aandacht brengen. Scholen kunnen gemakkelijker en gerichter op zoek gaan naar leuke activiteiten in de gemeente of regio. Tegelijkertijd kunnen de scholen op de website vertellen wat ze aan het doen zijn en zo andere scholen weer inspireren.” Elke school bepaalt zelf hoe en in welke mate ze deelneemt aan de ‘Heerlijkheid van Hilsondis’. Van Gurp: “Je kunt er één dag tot zelfs een paar weken mee bezig zijn.” Van Gurp prijst de samenwerking met de gemeente. “Hun bijdrage, maar ook de financiering vanuit de provincie is onmisbaar. Vanuit de lumpsumfinanciering kun je dit niet allemaal bekostigen.” Wat doet de ‘Heerlijkheid van Hilsondis’ met de scholen? “De diverse kunst- en cultuuraanbieders geven ons nieuwe impulsen. We hebben onlangs een groep 5 gehad die ‘stomme’ filmpjes heeft gemaakt. Deze waren zo origineel. Het zou me niets verbazen als een paar leerlingen zich aanmelden bij de lokale film- en fotografieclub.” De kunstenaars zijn volgens Van Gurp ook enthousiast: “Voor hen betekent het naamsbekendheid. Als de leerlingen nu een beeld zien in het dorp, dan kennen ze ook de meneer of mevrouw erachter die het gemaakt heeft.”Maar zoveel ‘heerlijkheid’ kan ook een valkuil zijn volgens de basisschooldirecteur. “Het is allemaal leuk, maar het moet ook wel in evenwicht blijven. We zijn een school waar alles, dus ook sport en taal, evengoed aan bod moeten komen.”Meer weten?www.heerlijkheidvanhilsondis.nlOok een creatieve aanpak op uw school? Mail naarcommunicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook!’

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.