Zo kan het ook – Een maatje voor de directeur

Zo kan het ook! – Good PracticeScholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen – of kansen – aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Zes basisscholen in Rotterdam hebben sinds enige tijd een schoolmate in dienst, die de drukke directies werk uit handen neemt.Het initiatief voor de schoolmates is afkomstig van woningcorporatie Woonbron. Deze beheert onder meer veel woningen in Rotterdamse achterstandswijken en wilde de positie van de scholen in de wijk verstevigen. Schoolmates kunnen daar een bijdrage aan leveren door verbindingen te leggen binnen de wijk. Bovendien kunnen ze de schooldirecties ondersteunen. De zes schoolmates zijn voor een periode van vier jaar beschikbaar voor de scholen. De kosten worden gedeeld door Woonbron en de gemeente Rotterdam, die het initiatief van harte toejuichte.Anno van Assendelft is directeur van brede school De Kleine Wereld in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk. De school heeft twee locaties en een tweehoofdige directie. Sinds 1 maart 2008 heeft De Kleine Wereld een schoolmate. Op de school bestonden plannen om een dagarrangement in te voeren. Daarmee gaan de kinderen zes uur langer naar school, verdeeld over de week. De extra onderwijstijd wordt enerzijds besteedt aan het kerncurriculum en anderzijds aan activiteiten die bijvoorbeeld betrekking hebben op het ontdekken van talenten, beweging en gezonde voeding. Van Assendelft: “De plannen voor het dagarrangement verkeerden nog in de verkennende fase toen we een schoolmate kregen. Hij ging zich bezighouden met de voorbereidingen op het dagarrangement en met alle andere zaken die betrekking hebben op de brede school.”Dit schooljaar start De Kleine Wereld alvast op één locatie met het dagarrangement. Dat zou er ook wel gekomen zijn als de school geen schoolmate had gekregen, stelt Van Assendelft. “Maar dan waren we toch veel minder goed voorbereid van start gegaan. Onze schoolmate is fulltime in dienst en daarmee kunnen wij het dagarrangement vanaf het begin goed op poten zetten.” Schoolmate Lejo Bexkens kende De Kleine Wereld al, omdat hij er vroeger heeft gewerkt. En voordat hij schoolmate werd, was hij ruim vier jaar adjunct-directeur op een school voor speciaal basisonderwijs. “Ik was me aan het oriënteren op een andere functie, toen dit op mijn pad kwam. Voor mij was het een uitdaging om het dagarrangement vanaf de grond af op te bouwen.” Bexkens zei zijn baan bij zijn vorige werkgever op en is nu voor vier jaar gedetacheerd vanuit het Werkgeversinstituut (WGI) in Rotterdam.Het zou mooi zijn als meer scholen een schoolmate zouden hebben, vinden Van Assendelft en Bexkens. Van Assendelft: “Als school in een achterstandswijk hebben we vaak te maken met specifieke problemen, die veel tijd en aandacht vragen. Wij zijn dan ook blij met de taakverlichting die met de komst van de schoolmate is bereikt.” Directeur en schoolmate hebben regelmatig overleg, stemmen dingen goed op elkaar af en houden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen. Bexkens vult aan: “In mijn vorige functie heb ik ervaren dat je als directie altijd tijd tekort komt. Bij het organiseren van zo’n dagarrangement komt veel kijken, zoals contacten leggen en onderhouden met externe partijen en overleg voeren in de wijk. Dat kost tijd en daar beschik ik als schoolmate over. Ik kan me echt concentreren op mijn eigen, afgebakende taak, waarbij ik niet afgeleid word door allerlei andere dingen die op school moeten gebeuren.”Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail naarcommunicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.