Zo kan het ook – Een klas vol slimmeriken

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen meer dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Diverse basisscholen in Amsterdam bundelden hun krachten én financiën en bieden met de Day a Week school extra onderwijs aan hun hoogbegaafde leerlingen.Tekst: Noortje van DorpWat is het verschil tussen verstandig en slim, waarom zijn deurknoppen niet van chocolade en hoe werkt het getallensysteem van de Maya? Leerlingen van de Amsterdamse Day a Week School worden sinds afgelopen voorjaar wekelijks uitgedaagd om op een andere manier te denken én samen te werken. “Deze leerlingen zijn gewend om als eerste het antwoord te weten, wij dagen ze uit om langer na te denken over wat ze denken en zeggen”, vertelt leerkracht Fransca Hoetink. Het idee ontstond zo’n vijf jaar geleden in Engeland. “Elke school heeft kinderen die er bovenuit springen”, vertelt projectleider Rob Wolthuis van de Day a Week School. “Veel scholen willen deze kinderen wat extra’s bieden. Maar dit zijn projecten in de marge en lastig te continueren.” De Day a Week School moet daar verandering in brengen. “We willen allemaal hetzelfde, waarom zouden we onze krachten niet bundelen?”Honderd leerlingen uit groep 5 tot en met 7 van 22 deelnemende scholen van de pilotpartners Openbaar Onderwijs aan de Amstel, Asko en Openbaar Onderwijs Amsterdam-Noord gaan nu één dag per week naar de Day a Week School. De lessen zijn tijdens reguliere schooltijd. Hoetink: “De leerlingen krijgen de reguliere lessen compact aangeboden en kunnen het extra onderwijsaanbod er goed bij doen zonder achterop te raken.” De leerkrachten van de Day a Week School zijn ook afkomstig van de deelnemende scholen en worden begeleid door een team van deskundigen. Beleidszaken staan maandelijks in de kerngroep op de agenda, waar afgevaardigden van de pilotparters en projectleider Wolthuis in zitten.Opbloeien Leerkracht Hoetink ziet dat haar leerlingen, geselecteerd door een aantal opdrachten en niet op basis van IQ, al veel meer open zijn. “In de klas zijn zij altijd degenen die alles weten. Nu zitten ze tussen allemaal slimme kinderen. Wij proberen het creatieve denken, fi losoferen en samenwerken te stimuleren. We besteden iedere Day a Week school-dag aandacht aan een wiskundig onderwerp en een (natuur)wetenschappelijk onderwerp. Dit zijn vaste (kern)onderdelen.” Tegelijkertijd wordt de band met de thuisschool in stand gehouden om te voorkomen dat het twee eilanden worden. De ouders en leerkrachten zijn door het leerling-verslag op de hoogte van wat er gebeurt. “Daarnaast zien we ook dat leerlingen leuke puzzels of opdrachten meenemen naar hun eigen klas, om die samen met hun reguliere klasgenoten op te lossen”, aldus Hoetink. Omdat het nog om een pilotproject gaat, is het lastig om nu al conclusies te trekken over de Day a Week School. Wolthuis: “De reacties zijn in ieder geval heel enthousiast. Ik heb al veel telefoontjes gehad van andere scholen en ouders die ook graag hun kinderen willen sturen.” De fi nanciën van het project komen tot nu toe nog uit eigen zak, nadat een subsidieaanvraag bij de overheid op niets uitliep. “Onterecht overigens”, reageert Wolthuis. “Het is volgens ons onderdeel van Passend onderwijs en zou vanuit die gelden gefi nancierd moeten kunnen worden. Alle kinderen moeten binnen een school terecht kunnen en alle nodige aandacht krijgen, ook de slimmeriken.”Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail naarcommunicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.