Basisschoolleraren beoordelen jongenstoiletten significant viezer dan de toiletten van de meisjes. Bijna alle basisschoolleraren (90 procent) zijn dan ook van mening dat de toiletten schoner blijven als jongens zittend plassen. Tweederde (66 procent) van de leerkrachten vindt zelfs dat het op school een regel kan worden voor jongens om zittend te plassen. Dit en meer blijkt uit onderzoek  (april 2019) van Kantar (voorheen TNS Nipo) in opdracht van het wereldwijde hygiëne- en gezondheidsbedrijf Essity.
 
Ruim de helft (54 procent) van de leerkrachten ziet jongens die staand plassen als een van de belangrijkste oorzaken van vieze en stinkende toiletten op school. Bovendien zijn zes op de tien leraren (59 procent) van mening dat jongens de wc viezer achterlaten dan meisjes. Zittend plassen wordt aangedragen als oplossing door leerkrachten. Bijna allemaal (90 procent) verwachten zij dat jongenstoiletten schoner blijven als jongens zittend plassen. Tweederde (66 procent) van hen vindt zelfs dat het een regel kan worden voor jongens om zittend te plassen. Ouders zijn hier minder vaak voorstander van. De helft (51 procent) van ouders van meisjes zien het belang van deze regel. Van de ouders met een zoon vindt slechts een derde (35 procent) dat zittend plassen verplicht moet worden.
 
Slecht gesteld met hygiëne
De hygiëne in veel Nederlandse schoolgebouwen laat ernstig te wensen over. Leerkrachten ontvangen zowel van ouders als van kinderen hier massaal klachten over. Vooral de toiletten zijn vaak niet goed schoon en onhygiënisch. Ruim de helft van de leerlingen stelt het toiletbezoek dan ook liever uit tot zij weer thuis zijn. Dit blijkt uit eerder onderzoek van Kantar Public uit april 2018, in opdracht van Essity, over de hygiëne van Nederlandse scholen.
 
In het onderzoek uit april 2019 werden circa 600 ouders en 400 basisschoolleraren ondervraagd over de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de slechte toilethygiëne op basisscholen. Dit onderzoek is uitgevoerd als vervolg op het onderzoek uit 2018 in opdracht van Essity, waaruit blijkt dat de hygiëne van Nederlandse scholen ernstig tekortschiet.
 

Links

Gerelateerd nieuws