Einde verzuimmeester per 1 januari 2013De afgelopen jaren zijn er enkele nieuwe salarisverwerkers bijgekomen. De grootste daarvan hebben aangegeven een koppeling met de VerzuimMeester van het Vervangingsfonds niet meer te willen ondersteunen, omdat zij de voorkeur geven aan hun eigen (ziekte)verzuimsysteem.Uitgangspunt van het Vervangingsfonds is dat de VerzuimMeester beschikbaar moet zijn voor álle schoolbesturen in het primair onderwijs. Omdat dat niet langer het geval is, vindt het fonds het niet meer verantwoord kosten te blijven maken om de VerzuimMeester in de lucht te houden. Voorheen werkte het hele primair onderwijs met het CASOsalarissysteem. Personeels- en verzuimgegevens en de wijzigingen daarin, werden dagelijks geautomatiseerd ingelezen in de VerzuimMeester. CASO is echter overgenomen door RAET. RAET is voornemens uiterlijk 1 januari 2014 te stoppen met CASO. De VerzuimMeester zal dan aan geen enkel salarissysteem meer gekoppeld zijn. Ondanks de beëindiging van de VerzuimMeester onderstreept het Vervangingsfonds het belang van een goed functionerend (ziekte) verzuimbeheerssysteem bij het inzichtelijk en volgbaar maken van het (ziekte)verzuim. Het biedt ook belangrijke input voor het arbo- en personeelsbeleid en ondersteunt bij het terugdringen en voorkomen van (ziekte)verzuim. De gebruikers van de VerzuimMeester zijn inmiddels geïnformeerd, zodat zij voldoende tijd hebben voor het zoeken naar en implementeren van een alternatief (ziekte)verzuimsysteem.Meer informatie: Vervangingsfonds, tel. 045–5798107 ofVerzuimMeester@vfpf.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders