Ziekteverzuim in voortgezet onderwijs blijft stijgen

Het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs van onderwijzend personeel (OP) en van onderwijsondersteunend personeel (OOP) is weer gestegen. Het verzuimpercentage bij het OP is gestegen naar 5,6 procent en bij het OOP naar 6,0 procent.  Er lijkt sprake te zijn van een trendbreuk. Dit meldt arbeidsmarkt en opleidingsfonds Voion.

Het verzuimpercentage van het OP is in 2018 ten opzichte van vorig jaar gestegen van 5,3 procent naar 5,6 procent. In de afgelopen drie jaar is het verzuimpercentage gestegen met 0,7 procentpunt. Bij het OOP steeg het verzuimpercentage met 0,5 procentpunt van 5,5 procent in 2017 naar 6,0 procent in 2018. In de afgelopen vier jaar is het verzuimpercentage gestegen met 0,9 procentpunt.
 
Ook duurt het verzuim langer en is de meldingsfrequentie gestegen. Het percentage werknemers dat in een kalenderjaar niet heeft verzuimd (het percentage nulverzuim) daalde in 2018 ook.
 
Er is geen eenduidige verklaring te geven voor de stijging van het ziekteverzuim.
 
Verzuimcijfers per school
De verzuimcijfers per school zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO. In de verzuimbenchmark kunnen scholen de meldingsfrequentie en het verzuimpercentage vergelijken met dat van – qua type overeenkomstige –  andere scholen.

Verzuimcijfers uitgesplitst naar kenmerken
In het rapport Ziekteverzuimcijfers 2018 voortgezet onderwijs zijn de verzuimcijfers uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, aanstellingsomvang, denominatie, schoolgrootte en schooltype.

Links