Aan de dalende trend van het ziekteverzuimpercentage onder primair onderwijspersoneel is in 2007 een einde gekomen. Na het jaar 2000, waarin het verzuimpercentage het hoogst was, daalde dit percentage alleen maar. Waar het verzuimpercentage in 2006 echter nog daalde met (slechts) 0,06 procentpunt, zette in 2007 voor het eerst weer een stijging in van 0.17 procent.Dit blijkt uit een jaarlijks onderzoek dat het ministerie van Onderwijs en het Vervangingsfonds hebben laten uitvoeren over de verzuimkengetallen in kalenderjaar 2007.Opvallend is dat, in tegenstelling tot de algemeen stijgende trend, het ziekteverzuimpercentage onder onderwijzend personeel jonger dan 35 jaar en onderwijsondersteunend personeel licht is afgenomen in 2007. Verder is regio Noord de enige regio waarbinnen het percentage in het basisonderwijs nog wel verder is afgenomen. De gemiddelde verzuimduur bleef in 2007 vrijwel gelijk: gemiddeld 17 dagen. Ruim driekwart meldt zich na een week ziekte weer beter. Bij een kwart van de 55-plussers duurt het verzuim langer dan twee weken. Bij leerkrachten onder de 25 is dat minder dan acht procent. Onderwijsgevenden in het basisonderwijs verzuimen gemiddeld twee dagen langer dan hun collega’s in het speciaal onderwijs.Het complete onderzoek is te vinden viawww.ocw.nl/actueel/publicaties

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd