De Subsidie Lerend Werken (SLW) is bedoeld voor schoolleiders (directeuren en adjunct-directeuren) die in dienst zijn bij een bestuur in het primair onderwijs en die (beter) aan de slag willen met ziekteverzuim. Ook als je bestuur eigenrisicodrager is voor de vervangingskosten, kun je gebruikmaken van deze regeling.

Wat doe je als het ziekteverzuimcijfer maar niet naar beneden gaat? Hoe zorg je als schoolleider ervoor dat medewerkers op een gezonde manier en met plezier kunnen (blijven) werken? En hoe krijg of houd je grip op het ziekteverzuim?

Een kant-en-klare oplossing is er niet voor het terugdringen van verzuim en het verhogen van de inzetbaarheid van personeel. Dat heeft te maken met uiteenlopende aspecten en dat maakt het in de praktijk vaak lastig voor schoolleiders. Met de Subsidie Lerend Werken kun je één-op-één coaching regelen speciaal gericht om jou als schoolleider meer houvast te bieden op de thema’s ziekteverzuim en inzetbaarheid van personeel. 

Coaching on the job

Als leidinggevende word je on the job gecoacht, met als doel dat je je beter toegerust voelt om met je medewerkers op een positieve manier in gesprek te gaan over hun vitaliteit en hun welzijn – en als het nodig is ook over hun verzuimgedrag (bijvoorbeeld bij frequent verzuim).

Het coachingstraject en de deelname aan de intervisiegroep dragen mogelijk bij aan de herregistratie in het Schoolleidersregister PO (informeel leren). Als de subsidie is toegekend, kun je kosteloos deelnemen aan een intervisiegroep.

Informatie en subsidie aanvragen

Deze regeling is in werking getreden op 1 september 2016 en eindigt op 31 december 2024.

De subsidie bedraagt maximaal 80 procent van de kosten van de coaching, met een maximum van 2.500 euro incl. BTW, voor iedere schoolleider. Van de kosten van de activiteiten komt 20 procent als eigen bijdrage voor rekening van de werkgever(s). De subsidie moet door het schoolbestuur worden aangevraagd in Mijn Vf

Meer informatie vind je op de website van het VfPf. Vanaf deze webpagina kun je alle informatie, gevat in overzichtelijke folders, downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Link

Gerelateerd nieuws