In het nieuwe toezichtkader van de Onderwijsinspectie is zelfevaluatie het belangrijkste onderdeel. De vernieuwde training ‘Inspectiebezoek, een verantwoorde zelfevaluatie’ van AVS-CEL speelt daarop in.

Altijd spannend, inspectiebezoek. Hoe functioneert je school en hoe presenteer je je? Centraal in het nieuwe toezichtkader staat de ‘zelfevaluatie’: het vaststellen in hoeverre de doelen van de school worden gerealiseerd. De school verzamelt informatie om het eigen functioneren te beschrijven en te beoordelen, het resultaat moet overeenkomen met wat de school over zichzelf communiceert. AVS-adviseur Jan Stuijver verzorgt hiervoor de vernieuwde training Inspectiebezoek. “Belangrijk is dat je als directeur inzicht krijgt in de kwaliteit van je school – wees hier eerlijk over – en je hierover goed kunt verantwoorden. Benoem wat nog in ontwikkeling is. Ga vóórdat de inspecteur op school komt al met je bestuur in gesprek hierover.”

Schoolgids

Bij zelfevaluatie draait het om vragen als: doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? Deelnemers wisselen hierover praktijkervaringen uit. Ook komen andere vormen van zelfevaluatie aan bod, zoals collegiale consultatie en visitatie. “Lees de schoolgids van een andere school als je op bezoek gaat. En vraag je af: maak je zelf waar wat je in jouw gids zegt en dus aan ouders belooft? Geef en ontvang feedback daarover.” De deelnemers krijgen les­observatieformulieren waarmee ze vastleggen hoe hun eigen school functioneert. “Dit zelfoordeel zou moeten overeenkomen met het oordeel van de inspectie.” Om je school goed te kennen, raadt Stuijver regelmatige evaluatiegesprekken met team en bestuur aan. “Maak bijvoorbeeld een verslag na alle functioneringsgesprekken. Haal highlights uit gesprekken en vraag of medewerkers die herkennen.”
In het nieuwe toezichtkader mag de school zich presenteren aan de inspectie. De focus is verschoven van toezicht per school naar toezicht per bestuur. Het toezicht gaat uit van de pijlers ‘waarborgen’ – krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit – en ‘stimuleren’ – werkt een school aan zelfverbetering?

Onaangekondigd

De eendaagse training biedt naast theorie ook praktische handvatten voor de voorbereiding van het inspectiebezoek, de communicatie met de inspecteur en de regie over het bezoek. Tip: schiet niet in de weerstand-modus. “Zorg ervoor dat je je verhaal op orde hebt. Wees trots op je school en laat dat zien. Houd zelf de regie over de dag. En zorg ervoor dat iedereen in de school dezelfde taal spreekt.” Stuijver vindt dat schoolleiders juist blij mogen zijn als de inspecteur op bezoek komt. “Zie het als een cadeautje: een onbekende die komt kijken en wellicht een blinde vlek kan wegnemen. Met het rapport dat je krijgt, kun je de boer op naar ouders.”
Ander doel van de training: de spanning voor een inspectiebezoek weghalen. De inspecteur kan immers onaangekondigd op bezoek komen. “Wees dus altijd voorbereid alsof de inspecteur morgen binnenkomt.”

AVS Academie

De AVS Academie biedt een samenhangend, modern en actueel professionaliseringsaanbod voor elk niveau van leiderschap en ten aanzien van diverse thematiek (governance, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, personeelsbeleid, communicatie, schoolomgeving en Passend onderwijs).

Meer informatie over ons aanbod

Gerelateerd nieuws