In het Schoolleidersregister PO heeft zich begin juli de zevenduizendste schoolleider aangemeld. Daarnaast is het aantal geregistreerde schoolleiders gestegen naar meer dan 2800.

Volgens de cao-afspraak in de sector moet elke schoolleider in het primair onderwijs zich per juni 2014 hebben ingeschreven in het register. De zevenduizendste – van de naar schatting 9.300 schoolleiders – is inmiddels ingeschreven. Inschrijven is de eerste stap in het proces naar registreren. Per 1 januari 2018 moet elke schoolleider ook geregistreerd zijn in het register.

Om te kunnen registreren als Registerdirecteur onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur onderwijs (RADO) toont een schoolleider aan te beschikken over de basiskwalificaties zoals beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het po. 

 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld