Zes miljoen voor ondernemende onderwijsprojecten

Om ondernemerschap onder de jeugd een impuls te geven, gaat vanaf 1 augustus aanstaande de nieuwe ronde van de regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen (ONO) van start. Voor deze regeling stelt het ministerie van OCW samen met de ministeries van EZ en LNV zes miljoen euro beschikbaar.Met de regeling wil demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven stimuleren en versterken. Scholen uit het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, lerarenopleidingen, kenniscentra, ondernemers en andere partijen, zoals de Kamer van Koophandel, kunnen een beroep doen op deze regeling. De financiële ondersteuning bedraagt 75 procent van de kosten met een maximum van 150.000 euro. Tot 1 oktober kunnen projectvoorstellen worden ingediend. Half december wordt bekendgemaakt welke voorstellen ook daadwerkelijk een subsidie ontvangen. Een onderwijsinstelling dient namens alle participerende partijen de aanvraag in.In 2009 ging de ONO-regeling voor het eerst van start. Toen was vier miljoen euro beschikbaar. Zo werd bijvoorbeeld het project ‘Ondernemers in de dop’ van openbare Daltonbasisschool de Waaier in Rotterdam ondersteund. In dit project maken leerlingen en leerkrachten van de groepen 5, 6, 7 en 8 binnen en buiten de school op een competitieve en deels digitale manier kennis met ondernemen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.