Zelftesten leerlingen primair onderwijs vanaf groep 6 en onderwijspersoneel

Het zelftestadvies is op 30 november 2021 op advies van het OMT aangescherpt. Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs en al het onderwijspersoneel op scholen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaan de leerling of het personeelslid (en de rest van het huishouden) in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat.

Het dringende testadvies van het OMT geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. De zelftesten worden mee naar huis gegeven. Medewerkers van de school nemen geen zelftesten bij leerlingen af.

Voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8 en hun ouders/verzorgers zal dit wennen zijn. In de meeste gevallen nemen de ouders/verzorgers de test bij hun kind af. Sommige kinderen zullen het na een paar keer zelf kunnen onder begeleiding. Om hierbij te helpen zijn er instructievideo’s, flyers en voorbeeldbrieven voor ouders of verzorgers ontwikkeld en te vinden op www.lesopafstand.nl

De zelftesten voor leerlingen worden automatisch geleverd op basis van een inschatting van de bij DUO bekende gegevens. Alle scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs ontvangen in principe in de week van 6 t/m 10 december een basisvoorraad zelftesten voor leerlingen.
Voor de kerstvakantie zal er een tweede levering plaatsvinden die genoeg voorraad moet geven tot en met enkele weken na de kerstvakantie. Na de kerstvakantie stoppen deze automatische leveringen en kunnen scholen de zelftesten die ze voor hun leerlingen nodig hebben, aanvragen via de aanvraagmodule voor zelftesten (Cotero)

Voor het aanvragen van zelftesten voor personeelsleden verandert er niets: scholen kunnen deze nog steeds zelf aanvragen via de aanvraagmodule voor zelftesten (CoTeRo) en dit blijft ook zo na de kerstvakantie. Meer informatie over de leveringen van de zelftesten en antwoorden op veelgestelde vragen is te vinden in de aanvraagmodule CoTeRo.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden