Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Kirsten van den Hul, woordvoerder funderend onderwijs namens de PvdA in de Tweede Kamer.
 
Het mag niet uitmaken wie je ouders zijn, waar je woont, of hoeveel geld er op de bank staat: ieder kind verdient gelijke kansen. En dat begint in het onderwijs. Want juist op school moeten leerlingen zeker zijn van een eerlijke start.

Toch zien we dat de kansenongelijkheid in ons onderwijs toeneemt. Zo schetste de Staat van het Onderwijs een beeld van groeiende segregatie: hoger opgeleide ouders die zich steeds vaker terugtrekken in hun eigen ‘bubbel’, onder meer door te kiezen voor scholen met een bijzonder pedagogisch concept. Dat zien we in het primair onderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs. Een wethouder vertelde me onlangs dat ze nog nooit zoveel aanvragen had gehad voor categorale gymnasia. Terwijl de vwo-afdelingen van veel brede scholengemeenschappen onder druk staan door leegloop. Tegelijkertijd zien we dat het aanbod van schaduwonderwijs groeit. Ook hier maakt het opleidingsniveau van de ouders het verschil: kinderen van hoger opgeleide ouders maken vaker gebruik van betaalde bijles, examentraining en huiswerkbegeleiding. Kinderen wiens ouders een minder dikke portemonnee hebben, zijn op het gratis aanbod aangewezen. We hebben geen idee wat de kwaliteitsverschillen zijn, en dat is zorgelijk.

Steeds vaker hoor ik van leraren dat kinderen de basisschool beginnen met een grote achterstand in bijvoorbeeld spreek- of leesvaardigheid. Kinderen die vaak uit gezinnen komen waar onvoldoende tijd en ruimte is om de aandacht te krijgen die je ze gunt. Waar niet altijd Nederlands de voertaal is en waar de ouders vaak onvoldoende bekend zijn met het Nederlandse schoolsysteem. Juist deze kinderen hebben baat bij de voorschool, zodat ze al zo vroeg mogelijk korte metten kunnen maken met hun achterstand. Helaas zien we, onder meer in Amsterdam, dat ook hier het inkomen van de ouders vaak een drempel vormt. Ouders weten de beschikbare subsidie vaak lastig te vinden, en houden hun kinderen steeds vaker thuis tot de basisschool.
De PvdA vindt dat ieder kind een eerlijke start verdient. Daarom moeten we er alles aan doen om te zorgen dat het onderwijs echt die gelijke-kansen-motor is die we voor ogen hebben. Door te zorgen dat niet alleen kinderen van rijke ouders, maar iedereen die dat nodig heeft toegang heeft tot bijles, examentraining of huiswerkbegeleiding. Door de voorschool gratis toegankelijk te maken voor ieder kind. En door te investeren in gemengde scholen en scholengemeenschappen, waar leerlingen niet alleen leerlingen tegenkomen die op henzelf lijken. Want juist op school moeten kinderen er zeker van zijn dat iedereen de beste versie van zichzelf kan worden. Wie je ook bent, waar je ook woont, en wie je ouders ook zijn.
 
Reageren?
Mail naar k.vdhul@tweedekamer.nl

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd