Zeer zwakke scholen hebben vanaf het schooljaar 2015-2016 nog maar een jaar de tijd zich te verbeteren naar ten minste ‘zwak’. Deze strengere aanpak moet ervoor zorgen dat de onderwijskwaliteit sneller op orde is en leerlingen weer onderwijs van voldoende niveau krijgen. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

De wetswijziging treedt op 1 augustus 2015 in werking. Scholen die de Inspectie van het Onderwijs na 1 augustus bezoekt, krijgen na een jaar een volledig onderzoek naar de kwaliteitsverbetering. Voorheen was dit na twee jaar en was er een tussentijds onderzoek na een jaar. Dit tussentijdse onderzoek na een jaar is in de aangepaste wetgeving vervallen. Het nieuwe beleid moet scholen die achterblijven in de verbetering van hun onderwijskwaliteit stimuleren dit beter op te pakken.
Als een zeer zwakke school zich na een jaar niet verbeterd heeft, meldt de inspectie dit aan de minister. De inspectie adviseert daarbij over vervolgmaatregelen als het verlengen van de verbetertermijn of het stoppen van de bekostiging. In het uiterste geval kan de minister de zeer zwakke school dus sluiten.

De inspectie meldt op haar site ook dat ouders een grotere rol krijgen: voordat de school de verbeterplannen vaststelt, krijgen ouders eerst de gelegenheid te reageren op de verbeterplannen van de school.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • ‘Planloos is kansloos’

  • Cicero leest Covey

  • ‘Sommige leerlingen hebben een aai over hun bol nodig’

  • Achterstanden door corona ? Eerst verifiëren