Zeer weinig aanvragen Subsidieregeling Schoolkracht gehonoreerd

Schoolleiders in heel Nederland hebben zo’n 4.700 aanvragen ingediend voor de Subsidieregeling Schoolkracht, terwijl er plek was voor – afhankelijk van het aangevraagde bedrag – slechts 170 tot 190 aanvragen. Veruit de meeste scholen zijn dus uitgeloot hiervoor. AVS-voorzitter Petra van Haren: “De enorme hoeveelheid aanvragen geeft aan hoe groot de behoefte is aan innovatieruimte. Het geeft ook aan dat dergelijke middelen structureel beschikbaar zouden moeten zijn en niet in een aparte, tijdelijke subsidie.”

De subsidieregeling Schoolkracht is bedoeld voor school- en onderwijsontwikkeling, waarvan het ministerie benadrukt dat die essentieel zijn voor onderwijskwaliteit. OVW meldt bij de regeling:

“Schoolleiders en leraren vinden niet altijd tijd, budget en focus om verander- en verbeterideeën uit te werken en/of uit te voeren. Of om goede veranderingen duurzaam te borgen in de onderwijspraktijk. Deze subsidieregeling wil schoolleiders en leraren ondersteunen met hun schoolontwikkeling. Zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs wordt versterkt.”

“De ingelote scholen zijn blij met de mogelijkheden, maar veel schoolleiders zijn teleurgesteld en ervaren deze subsidie als een ‘dode mus’ die veel tijd heeft gekost”, aldus Van Haren.

De AVS Helpdesk ontvangt meerdere berichten van schoolleiders die teleurgesteld zijn dat hun aanvraag niet is toegekend. Een (anoniem gemaakte reactie) luidt:

“Aan deze aanvraag heb ik anderhalve dag tijd besteed en het is ronduit stuitend dat slechts 170-190 aanvragen konden worden toegekend, terwijl er 4700 aanvragen waren. Uiteindelijk zijn we voor de zoveelste keer in het onderwijs weer blij gemaakt met een dooie mus. Voor de publieke opinie wordt er geld beschikbaar gesteld, maar dit blijkt achteraf een ‘druppel op een gloeiende plaat’ te zijn. De minister maakt weer goede sier, terwijl het subsidiebedrag nauwelijks wat voorstelt. Gevolg: werkdruk en zeer veel frustratie bij veel schoolleiders! Er wordt nota bene geloot: schandelijk! Ik vind toch dat ik dit signaal aan mijn vakbond moet doorgeven! Hopelijk kunnen jullie er wat mee!”

In de brief die uitgelote scholen krijgen staat vermeld dat het ministerie van OCW ernaar streeft om ook voor de uitgelote scholen een vorm van ondersteuning bij schoolontwikkeling te organiseren. “Er is onderzocht of dit via het Nationaal Programma kon, maar dat is niet mogelijk gebleken. Hierdoor is er vertraging in de communicatie opgetreden, waarvoor onze excuses. Scholen kunnen mogelijk wel met middelen uit het Nationaal Programma een deel of in aangepaste vorm het plan uitvoeren.”

Verder denkt OCW na over het organiseren van een aantal momenten voor de uitgelote aanvragers tijdens de looptijd van de regeling Schoolkracht ter inspiratie en uitwisseling van opbrengsten. Via zijn nieuwsbrieven geeft het ministerie zo spoedig mogelijk nadere informatie.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Link