Iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met de aanpak van problemen bij jeugd, stelt zich de vraag: wat zijn goede interventies? Er bestaan veel verschillende manieren om problemen bij jeugdigen te voorkomen of te verminderen. Maar het is lang niet altijd duidelijk of al die preventieprojecten, compensatieprogramma’s, trainingen, leerstraffen en andere vormen van interventie ook daadwerkelijk effect hebben. Wat werkt nu wel en wat niet? Daarom heeft NIZW Jeugd de Databank Effectieve Jeugdinterventies ontwikkeld. Daarin worden beschrijvingen opgenomen van interventies, inclusief een beoordeling van hun effectiviteit. Het aantal interventies in de databank groeit snel.DoelgroepDe sitewww.jeugdinterventies.nl is bedoeld voor praktijkwerkers, methodiekontwikkelaars, onderzoekers, docenten, adviseurs en andere geïnteresseerden in de effectiviteit van jeugdinterventies, zoals managers, beleidsmakers en financiers.De site biedt informatie over drie onderwerpen:1. De Databank Effectieve Jeugdinterventies: de databank bevat informatie over de effectiviteit van interventies die dienst- en hulpverleners gebruiken bij kinderen, jongeren, hun opvoeders of opvoedingsomgeving. In de databank zijn alleen interventies opgenomen die minstens in theorie effectief zijn. Dat wil zeggen dat met een heldere beschrijving en een goede theorie aannemelijk is gemaakt dat ze werkzaam kunnen zijn, de zogenoemde ‘veelbelovende’ interventies. Vervolgens is aangegeven in welke mate Nederlands onderzoek aantoont dat de doelen van de interventie ook echt worden bereikt: de ‘evidence based’ of ‘bewezen effectieve’ interventies.2. Verantwoording en achtergrondinformatie: bij de verantwoording staat informatie over de manier waarop de databank tot stand komt, hoe de beoordelingsprocedure er uitziet, welke selectiecriteria gehanteerd worden en hoe de effectiviteit in beeld is gebracht. Bij ‘Achtergronden’ staat het antwoord op vragen als: wat houdt ‘het veld van jeugd en opvoeding’ precies in? Wat voor soort onderzoek is acceptabel? Hoe is de kennis over effectiviteit goed over te dragen en in te voeren? Daarbij zijn literatuurverwijzingen en links opgenomen voor meer gedetailleerde informatie.3. Links en publicaties: op de servicepagina’s van de site staan links naar een groot aantal binnen- en buitenlandse databanken over de effectiviteit van jeugdinterventies. Verder staan hier samenvattingen van publicaties en documenten voor het zelf omschrijven van interventies.www.jeugdinterventies.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws