World Education Forum gaat druk uitoefenen op overheden

Het VN-millenniumdoel om alle kinderen in 2015 tenminste naar de basisschool te laten gaan, zal niet gehaald worden. Daarom is het de hoogste tijd dat onderwijsgevenden zelf het heft in handen nemen via het World Education Forum (WEF), vindt initiatiefnemer en AVS-voorzitter Ton Duif. Het forum zal druk uitoefenen op politici wereldwijd om scholen voor alle kinderen te bouwen. “Kinderen hebben geen stem in de wereld, die willen we als onderwijsgevenden namens hen laten horen.”Tekst: Jaan van AkenStel je voor dat geen enkele van de ruim 80 miljoen Duitsers zou leren lezen en schrijven. Zoveel kinderen krijgen wereldwijd momenteel geen onderwijs. De VN becijferde dat 89 procent van de kinderen in 2009 naar de basisschool ging, in 1990 was dat 80 procent. Daardoor zal het millenniumdoel van de VN – dat alle kinderen in 2015 in ieder geval de basisschool afmaken – met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet bereikt worden. AVSvoorzitter Ton Duif: “Het is de hoogste tijd dat er vanuit het onderwijs écht iets gebeurt om dit te veranderen.”Daarom richtten Duif en zijn medestanders op 19 augustus 2011 het World Education Forum op in Toronto, Canada. Het forum wil onderwijsgevenden wereldwijd tot ambassadeur maken en overheden stimuleren tot onderwijsinvesteringen. De lat ligt hoog: “Het uiteindelijke doel is dat alle kinderen naar school kunnen. Elke leerling die we leren lezen, rekenen en schrijven, is een kind dat een kans heeft”, vertelt Duif.Hij liep al enkele jaren met het idee voor het World Education Forum rond. Een bezoek aan een dorpje in Kenia zette hem aan het denken. “Ik wilde de dorpsschool zien. Het bleek een boom te zijn, waaronder de kinderen in de schaduw les kregen. Ze lieten trots zien hoe ze abc in het zand konden schrijven.” Duif overwoog er een school te bouwen, maar kwam tot de slotsom dat dat geen duurzame oplossing is. “Zo’n school is niet ingebed in het land zelf. Zodra je geen geld meer stuurt, is het afgelopen.” Hoe maak je zoiets wél duurzaam, was de vervolgvraag. Het World Economic Forum in Davos bracht hem op het idee voor het World Education Forum. “We willen alle honderdduizenden scholen en miljoenen onderwijsgevenden in de wereld verenigen. Gezamenlijk kunnen we constante druk op overheden uitoefenen, zodat ze voor alle kinderen scholen gaan bouwen en daardoor investeren in de toekomst van hun landen. Kinderen hebben geen stem in de wereld, die willen we als onderwijsgevenden namens hen laten horen.”Onafhankelijkheid, dat is wat het forum toevoegt aan het werk van ontwikkelingsorganisaties, overheden en de VN, vindt Duif. “Het forum is niet van politici, niet van de VN, maar van onderwijsgevenden. We zitten niet aan politieke conventies vast dat oplossing A niet kan omdat land B niet wil, waardoor bijvoorbeeld de millenniumdoelen niet bereikt worden.”Betrokkenheid tonenDuif nodigt alle onderwijsgevenden uit lid te worden van het forum door van hun school een World Education Forumschool te maken. “Mensen in het onderwijs zijn maatschappelijk betrokken. Je aansluiten bij het forum is dé manier om betrokkenheid te tonen bij miljoenen kinderen die geen kansen hebben.” Een school is aangesloten voor 15 euro per jaar, maar meer mag ook. Individuen kunnen hun steun tonen door voor een vrijwillige bijdrage ambassadeur van het forum te worden.Het eerste jaar zal het geld gebruikt worden om de organisatie internationaal uit te bouwen. Het doel is in 2014 in alle landen voet aan de grond te hebben. Duif: “In de opbouwfase merken scholen nog niet zo heel veel van het forum, maar in het tweede jaar zullen ze meer van ons horen. Scholen kunnen wel zelf vast activiteiten ontwikkelen om het belang van onderwijs voor alle kinderen te onderstrepen. Ook sponsoracties voor het forum zijn van harte welkom.”Ook zal het WEF eigen, onafhankelijk onderzoek laten doen naar de onderwijsinvesteringen van overheden. “De cijfers die landen zelf verstrekken zijn gefl atteerd, zoals hoogleraar en onderwijsdeskundige Andy Hargreaves ons in Toronto toevertrouwde. Ons onderzoek zal uitwijzen hoe landen er werkelijk voor staan.”Van de resultaten wordt een ranglijst opgesteld. “Het forum laat zien welke landen de doelen niet halen en daar spreken we hun regeringen op aan. Niemand wil op de vierde plaats van onder staan, dat zit regeringen niet lekker.” Via kranten en andere media zal het thema onderwijs in alle landen op de agenda komen te staan, verwacht Duif. “Zo kun je druk uitoefenen op overheden om te investeren in onderwijs. Dat het beginsel werkt, is te zien aan de reacties op de Pisa-resultaten.”De onderzoeksresultaten vormen de basis voor de eerste conferentie van het World Education Forum in 2014 in Den Haag. “We willen een delegatie van tweeduizend onderwijsgevenden van alle forumlanden in Den Haag ontvangen. Gezamenlijk zullen we de standaarden voor onderwijsinvesteringen vaststellen, standpunten en visies delen, resoluties opstellen en die uitdragen. We willen ze straks aanbieden aan VN-topman Ban Ki-moon of zijn opvolger, met de boodschap: we spreken via u politici in alle landen aan op de investeringen in onderwijs en daardoor in kinderen.”De school in Kenia vormde voor de AVS-voorzitter de start van het denkproces. “Daar zag ik het enthousiasme en verlangen van jonge kinderen die onder de boom zaten om te leren. De drang tot ontwikkeling zit ingebakken bij kinderen en het is triest als ze die mogelijkheid niet hebben. De gevolgen zijn groter: Je kunt in de 21e eeuw niet aan de maatschappij deelnemen als je niet kunt lezen of schrijven en geen vreemde taal spreekt.” Genoeg is genoeg, stelt de WEF-initiatiefnemer. “We kunnen zo niet verder als onderwijsgevenden. In tijden dat we alle natuurlijke hulpbronnen opmaken, het milieu verknallen en ver boven onze economische stand leven, kunnen we ons dat niet veroorloven. Daarom moeten we investeren in nieuwe generaties, om hen de kans te geven verder te kunnen met de wereld.”Meer weten?Voor 15 euro per jaar (meer is welkom) is uw school lid van het World Education Forum. Aanmelden en meer informatie:www.worldeducationforum.com/nl  Alle scholen ontvangen deze maand een e-mail met daarin nadere informatie.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.