Workshops vervangingsbeleid

Goed beleid voeren ten aanzien van vervanging is belangrijk. Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) helemaal. De AVS organiseert voor leidinggevenden in het primair onderwijs workshops over de wijzigingen in de CAO PO 2016-2017 en het op te stellen vervangingsbeleid. Met ruimschoots aandacht voor de praktische invulling van vervangingsbeleid op school. Deelnemers krijgen een overzicht van de mogelijkheden vanuit de CAO PO.

Het onderwijs kent bij uitstek onvoorspelbare schommelingen zonder vaste omvang, waardoor leerkrachten uitvallen of extra leerkrachten nodig zijn. Continuïteit is van belang, daar hebben kinderen recht op. Helaas zijn er momenten dat zich zaken voordoen die de continuïteit doen wankelen. Door bijvoorbeeld ziekte of andere onverwachte en onvoorziene omstandigheden. Het is aan schoolleiders om daar een antwoord op te vinden, om de continuïteit in het onderwijs te waarborgen. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid met het team. Vervanging in de school realiseren vraagt dan ook daadkracht van de leidinggevende en flexibiliteit en samenwerking van het team. Weten welke mogelijkheden er zijn en daar beleid op maken is van belang. Aan vervangingsbeleid gaat uiteraard goed personeels- en verzuimbeleid vooraf. De schoolleider is daarbij de spil.

Data workshops: 10 oktober (middag), 14 oktober (ochtend), 24 oktober (middag), 31 oktober (middag), 1 november (middag)
Tijd: 9.30-12 uur of 12.30-15 uur
Locatie: AVS in Utrecht
Kosten: € 50
Aanmelden 

Tussen 12 en 12.30 is er een eenvoudige lunch (doorgeven bij aanmelden).
Er is plaats voor maximaal vijftien personen per workshop.
Deelnemers ontvangen de handreiking ‘Vervanging bij ziekte en afwezigheid in de school’.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.