Word jij actiever bij AVS?

Wil jij meer inbreng hebben op actuele onderwerpen in het onderwijs en wat het effect is op het werk van schoolleiders? We zijn op dit moment op zoek naar aanvulling van de AVS-commissie Onderwijs en kwaliteit. Binnen deze commissie bespreken schoolleiders lopende, actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen het funderend onderwijs en geven hierover advies aan het bestuur van AVS. Kom jij deze groep versterken?

Lees meer: Word jij actiever bij AVS?

De Academie & Vakvereniging Schoolleiders kent vanaf haar oprichting een structuur met inhoudelijke commissies. Binnen de commissie onderwijs is er ruimte voor eigen inbreng tijdens de vijf of zes vergaderingen op jaarbasis. Er is vaak rechtstreeks overleg met de voorzitter van AVS en haar beleidsadviseurs.

Voor de komende jaren zijn vaste agendapunten die onze aandacht hebben:

– Van passend naar inclusiever onderwijs

– Nieuwe kerndoelen en referentiekader/niveau

– Toezicht Inspectie van het Onderwijs

De commissie bekijkt dergelijke onderwerpen steeds vanuit het perspectief van lid van AVS. Dus niet primair op de inhoud, maar vooral vanuit de uitwerking van dergelijke programma’s / beleidskeuzes op de schoolorganisatie. Wat vraagt het van schoolleiders om er sturing aan te geven? Om te zorgen dat het slaagt?

Meld je aan!

Heb je interesse om zitting te nemen in de commissie Onderwijs en kwaliteit van AVS, stuur dan een bericht met je korte motivatie naar secretariaat@avs.nl
Heb je vooraf meer informatie over de commissie nodig, neem dan contact op met voorzitter Huub van der Wal via h.vanderwal@varietas.nl of beleidsadviseur Onderwijskwaliteit en leiderschap Lambert van der Ven, via l.vanderven@avs.nl of 06-58958027.

De samenstelling van de commissie wil een afspiegeling zijn van het Nederlandse onderwijslandschap in het funderend onderwijs. Daarom streven we naar een evenwichtige verdeling en spreiding vanuit het hele land en kijken we ook naar typen onderwijs en denominaties van scholen.

Meer weten? Op onze website vind je verdere informatie.

Link