Basisschool De Meeuwbeemd uit Venlo heeft in de categorie primair onderwijs de Nationale Onderwijsprijs gewonnen met het project Geld voor geen geweld. Eind maart reikte Marja van Bijsterveldt, staatssecretaris van Onderwijs, de Nationale Onderwijsprijs uit in de Beurs van Berlage te Amsterdam.Basisschool De Meeuwbeemd werkt samen met woningcorporatie en gemeente aan het terugdringen van vandalisme in de buurt. En met succes. Het bespaarde geld mogen de leerlingen besteden aan andere activiteiten. De Nationale Onderwijsprijs bestaat uit ‘de Bronzen Olifant’, een geldbedrag van 7.000 euro en een oorkonde. Ook werd de ‘Scholen helpen Scholenprijs’ uitgereikt. Het prijzengeld van 3.000 euro is bestemd voor scholen die een bijzonder project hebben in samenwerking met een ontwikkelingsland en wordt beschikbaar gesteld door de Wilde Ganzen. De winnaar namens het primair onderwijs is Basisschool De Peppel uit Beuningen. De landelijke jury van de Nationale Onderwijsprijs bestond dit jaar uit jeugdboekenschrijver Jacques Vriens; John van den Wildenberg, directeur van basisschool Het Rondeel (winnaar in 2004 van de Onderwijsprijs); Peter Hermans (medewerker Cito); Margot Kraneveldt (lid Tweede Kamer) en Marilse Eerkens (redacteur J/M Pubers). Aan de Nationale Onderwijsprijs (periode 2005-2007) hebben landelijk ruim 200 scholen deelgenomen met een project uit de eigen onderwijspraktijk. Alle provincies reiken een eigen onderwijs uit. De winnaars daarvan zijn genomineerde voor de landelijke finale. Ook Aruba is vertegenwoordigd. De prijs is ingesteld om de creatieve kant van het Nederlands onderwijs voor het voetlicht te halen en onderwijsvernieuwende projecten te stimuleren. De Nationale Onderwijsprijs is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP) in samenwerking met een groot aantal organisaties, waaronder de 12 provinciebesturen, Aruba en het ministerie van OCW.Meer informatie:www.onderwijsprijs.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws