Wat was de invloed van thuisonderwijs op taalontwikkeling tijdens de eerste coronalockdown, hoe maak je tieners geïnteresseerd voor het milieu, kunnen muzikanten beter multitasken en kun je rijk worden door beleggen met artificiële intelligentie? Ook in 2021 dongen enthousiaste vwo-leerlingen met interessante eindscripties mee naar de KNAW Onderwijsprijs. Op 8 juni was de feestelijke uitreiking voor de beste vwo-profielwerkstukken. De 12 winnaars krijgen een toelage voor hun eerste collegejaar.
Eerste prijzen

Profiel Cultuur & Maatschappij: Taalontwikkeling groep 3 tijdens afstandsonderwijs
Jiska de Nie | College Hageveld, Heemstede
Jiska de Nie onderzocht de invloed van het thuisonderwijs tijdens de eerste corona-lockdown op de taalontwikkeling van Haarlemse kinderen in groep 3. Zij hield enquêtes onder leerkrachten op elf Haarlemse scholen in verschillende wijken. Zo ontdekte ze dat in de sociaaleconomisch zwakkere Haarlemse wijken 55 procent van de leerlingen een taalachterstand heeft opgelopen. In de meer draagkrachtige wijken gold dat voor 36 procent. Ook was het type taalachterstanden in de armere wijken ernstiger: de kinderen zullen er langer last van houden. Tegelijkertijd wisten sommige kinderen juist een voorsprong te ontwikkelen door het thuisonderwijs: 20 procent in de armere en 26 procent in de rijkere wijken. Het onderzoek toont aan dat schoolsluiting de kansenongelijkheid onder jonge kinderen heeft vergroot.   Profiel Economie & Maatschappij: Jongeren van nu, voor het milieu van de toekomst

Profiel Economie & Maatschappij: Jongeren van nu, voor het milieu van de toekomst
Gwendolyn Berkelder & Sophie Handgraaf | Comenius College, Hilversum.
Gwendolyn Berkelder en Sophie Handgraaf zochten een oplossing voor de ‘teenage dip’. Dit is het dieptepunt in interesse voor het milieu onder 13- tot 18-jarigen, de groep die juist de meeste last zal ondervinden van milieuschade. Op grond van uitgebreid empirisch onderzoek concluderen Gwendolyn en Sophie dat een gedifferentieerde aanpak de grootste kans van slagen heeft.

Profiel Natuur & Gezondheid: Multitasken in beeld en geluid; verschillen in multitaskprestaties tussen muzikanten en niet-muzikanten
Joëlle Steltenpool | Mencia de Mendoza, Breda
Muzikanten moeten wel multitasken: noten lezen, luisteren en muziek maken tegelijk. Joëlle Steltenpool onderzocht of getrainde musici ook buiten de muziek beter kunnen multitasken dan niet-musici. Om dit te testen ontwikkelde ze haar eigen computerspel, waarin proefpersonen tegelijkertijd op zowel visuele als auditieve prikkels moesten reageren. De musici voerden de testjes beter uit dan niet-musici. Ze vond geen significante verbanden tussen de prestaties bij de computertaak en de leeftijd waarop iemand begon met muziek spelen, de hoeveelheid tijd die iemand per week musiceerde en het soort instrument dat iemand bespeelde.

Profiel Natuur & Techniek: Mens versus machine
Stach Redeker, Noah Verkaik & Sander Vermeulen | Erasmus College, Zoetermeer
Stach Redeker, Noah Verkaik en Sander Vermeulen onderzochten of je een softwareprogramma kunt schrijven dat beter is in beleggingen dan een mens. De scholieren verdiepten zich in de beurshandel, doken in de wereld van de automatisering en programmeren (met kunstmatige intelligentie). Uiteindelijk lukte het om een programma te schrijven dat zelfstandig aandelen met rendement kan verhandelen. Al kon het nog niet op tegen menselijke handelaars, de leerlingen verwachten dat in de toekomst beurshandelaren concurrentie ondervinden van artificiële intelligentie. Immers: ‘Als drie enthousiaste jongens en een computer een redelijk rendement kunnen behalen, wat zijn dan de mogelijkheden van een firma met duizend techneuten?’

Lees op de site de informatie van de overige winnaars en bekijk de video’s.

Link