Wikiwijs volledig online

Wikiwijs.nl is begin deze maand volledig online gegaan. Leerkrachten van basis- tot universitair onderwijs kunnen er zelf hun lesmateriaal samenstellen.Wikiwijs geeft inmiddels toegang tot bijna een miljoen items, meestal beknopte modules of oefeningen, maar soms ook al volledige lesmethoden en leerlijnen.

Het is een wikipedia-achtige webtoepassing waarbij een aantal leerkrachten zelf origineel lesmateriaal ontwikkelen en andere leerkrachten het materiaal aanvullen en corrigeren. Zo delen zij hun expertise en inzichten.De ambitie is dat Wikiwijs in de toekomst voor alle vakken in het hele onderwijs zo veel mogelijk kerndoel- en eindtermendekkend open leermateriaal in complete leerlijnen kan aanbieden en ontsluiten, voor iedereen beschikbaar en direct bruikbaar. Er is internationaal veel belangstelling voor dit Nederlandse initiatief.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.