Wikiwijs vanaf 14 december in gebruik

Op maandag 14 december 2009 wordt het project Wikiwijs officieel gelanceerd. Wikiwijs is een innovatieproject om leerkrachten – rechtenvrij – digitaal onderwijsmateriaal te laten ontwikkelen. Na een test van het systeem op 17 november volgt op 14 december de publieke lancering: de start van de proeffase, waarin iedereen gebruik kan maken van Wikiwijs.Wikiwijs moet het trefpunt worden van digitaal onderwijsmateriaal. Plasterk omschrijft het als een ‘digitaal schoolboek volgens het open access-systeem waar alle leerkrachten in het land aan kunnen bijdragen’. Voor het primair en voortgezet onderwijs zijn rekenen en taal, wiskunde en Nederlands gekozen. Dat wordt gepresenteerd als een digitaal, voor iedereen toegankelijk schoolboek, dat voortdurend in ontwikkeling is doordat leerkrachten daaraan nieuwe dingen kunnen toevoegen. “Iedereen kan dit dus downloaden, gebruiken, printen, delen en er zaken aan toevoegen”, aldus Plasterk. Ook de website Leraar24.nl – een site waarop leerkrachten hun ervaringen met lesgeven kunnen delen – wordt gekoppeld aan Wikiwijs. En er komt een verwijzing naar wetenschappelijke onderzoeksresultaten waar leerkrachten hun voordeel mee kunnen doen in de dagelijkse lespraktijk. De eerste operationele versie (de bètaversie) van Wikwijs bevat in het begin vooral vakinhoud voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het doel is dat Wikiwijs vanaf het schooljaar 2010/2011 ook als bron van leermateriaal gebruikt kan worden voor hbo en universitair onderwijs.Vanaf 15 december kan men opwww.wikiwijs.nl terecht voor het zoeken, gebruiken en bewerken van digitaal leermateriaal.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.