Wikiwijs in 2010 van start

Open digitale leermiddelenBij het begin van schooljaar 2010/2011 moet Wikiwijs volledig in de lucht zijn. Wikiwijs is het initiatief van minister Plasterk om het gebruik van rechtenvrije digitale leermiddelen in het onderwijs te stimuleren.Kennisnet en de Open Universiteit worden nauw betrokken bij de ontwikkeling en gaan een internetplatform bouwen dat in 2010/2011 operationeel moet zijn, schrijft minister Plasterk, mede namens de staatssecretarissen Van Bijsterveldt en Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

Sinds de lancering van het initiatief, eind vorig jaar, zijn leerkrachten en andere betrokkenen er voortvarend mee aan de slag gegaan. De bewindslieden zeggen in de brief onder de indruk te zijn van de ‘grote creativiteit’ die aan de dag wordt gelegd en ‘de veelheid van projecten’. “Als het lukt meer samenhang aan te brengen tussen al die initiatieven, dan zou dat op korte termijn kunnen leiden tot een versnelling in het gebruik van open digitale leermiddelen,” schrijft Plasterk. Nog dit jaar gaat een bètaversie van de elektronische schoolboeken van start.Het ministerie van OCW heeft hoge verwachtingen van het gebruik van open digitaal leermateriaal, omdat het bijdraagt aan een verhoging van de onderwijskwaliteit. Leerkrachten kunnen dat materiaal zelf ontwikkelen en via Wikiwijs aan collega’s ter beschikking stellen. Volgens onderzoek wordt nu op 13 procent van de scholen in het primair onderwijs zelf lesmateriaal gemaakt, en op 21 procent van de vo-scholen. Wikiwijs maakt het ook mogelijk dat, meer dan tot nu toe het geval is, studenten/leerlingen een eigen leertraject volgen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Kennisnet en de Open Universiteit gaan samenwerking zoeken met bestaande initiatieven en organisaties die specifieke expertise hebben op dit gebied. Het ministerie van OCW zal het proces begeleiden maar leerkrachten, instellingen en organisaties bepalen de inhoud.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.