Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties)

Geldend op 30-07-2013
[Regeling treedt in werking per 01-08-2013]

Vanaf schooljaar 2013-2014 verandert de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. In de nieuwe wet Onderwijstijd voortgezet onderwijs, zijn de nieuwe urennormen vastgesteld die op 1 augustus 2013 ingaan.
De urennorm in het 3e leerjaar havo en vwo gaat van 1.040 naar 1.000 uur. de urennorm  vanaf schooljaar 2013 / 2014 wordt

  • voor de eerste 2 leerjaren vmbo, havo en vwo: 1.040 uur;
  • vanaf het 3e leerjaar vmbo, havo en vwo: 1.000 uur (dit is nu 1.040 uur);
  • voor het examenjaar: 700 uur;
  • voor het praktijkonderwijs: 1.000 uur in alle leerjaren.

In elk leerjaar mag de school 60 uur aan maatwerkactiviteiten meetellen als onderwijstijd. Zoals extra taallessen, mentoruren of bijlessen. Deze activiteiten zijn toegankelijk voor alle leerlingen, maar niet alle leerlingen hoeven ze te volgen. De centraal vastgestelde zomervakantie gaat van 7 naar 6 weken.
In de nieuwe wet hebben scholen voor het vo ook hebben 2 vakantieweken die niet centraal zijn vastgesteld. De school bepaalt in overleg met de medezeggenschapsraad hoe deze 2 weken worden ingezet. De huidige vakantieregio’s veranderen niet maar blijven zoals ze nu zijn. Leerlingen hebben 71 dagen vrij: 55 vakantiedagen, 4 feestdagen en 12 roostervrije dagen.

Schoolvakanties voortgezet onderwijs

Vanaf schooljaar 2013-2014 zijn de centraal vastgestelde vakanties:

  • 6 weken zomervakantie;
  • 2 weken kerstvakantie;
  • 1 week meivakantie.

Feestdagen voortgezet onderwijs

op 4 feestdagen die niet in een centraal vastgestelde vakantie vallen zijn vanaf schooljaar 2013-2014 scholen gesloten. Dit zijn extra vrije dagen op:
– Tweede Paasdag,
– Tweede Pinksterdag,
– Hemelvaartsdag en
– Koningsdag of Bevrijdingsdag.
Beide kerstdagen, Nieuwjaarsdag en Koningsdag of Bevrijdingsdag vallen wel binnen een centraal vastgestelde vakantieweek. Namelijk in de kerstvakantie en de meivakantie.

Roostervrije dagen voortgezet onderwijs

Scholen mogen vanaf schooljaar 2013-2014 in totaal 12 roostervrije dagen per schooljaar inroosteren. Die dagen zijn voor leraren te gebruiken voor o.a. niet-lesgebonden (denk aan teamvergaderingen en bijscholing). De roostervrije dagen mogen als volgt ingepland worden:

  • maximaal 6 dagen direct rond de zomervakantie;
  • maximaal 8 dagen verspreid over het schooljaar (dus niet rond de zomervakantie).

De ‘horizontale dialoog’ (gesprek tussen ouders, school en docenten) over onderwijstijd wordt nog maar door een beperkt aantal scholen daadwerkelijk gevoerd. In de nieuwe wet is inspraak in planning onderwijsdagen en vrije dagen geregeld via de medezeggenschapsraad.

  • Ouders, leerlingen en leraren krijgen via de medezeggenschapsraad inspraak in de planning van onderwijsdagen en vrije dagen.

Toezicht op invoering onderwijstijd

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel onderwijstijd VO is toegezegd dat het onderwerp vanaf schooljaar 2012/2013 zal opgenomen worden in het reguliere inspectietoezicht. Er worden derhalve geen specifieke steekproefonderzoeken naar onderwijstijdnaleving uitgevoerd.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.