Per 1 augustus zijn de geactualiseerde onderzoekskaders van de onderwijsinspectie van kracht. Er zijn enkele kleine wijzigingen aangebracht.

De tekst van het onderzoekskader is aangepast, omdat de oude tekst veel discussie opriep. Daarin is de norm voor het eindoordeel ‘zeer zwak’ aangepast. Voorheen kreeg een school dit oordeel als de leerresultaten onvoldoende waren én ook zicht op ontwikkeling en begeleiding óf didactisch handelen óf veiligheid onvoldoende was. Voortaan luidt het oordeel ‘zeer zwak’ wanneer twee van de volgende vier standaarden onvoldoende zijn: Zicht op ontwikkeling en begeleiding, Didactisch handelen, Veiligheid en Kwaliteitszorg.

De wijzigingen in de onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs houden verband met nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving van na de met ingang van 1 augustus 2019 gewijzigde onderzoekskaders. Deze wetgeving is in de waarderingskaders primair onderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs verwerkt voor zover dat gelet op de invulling van de standaarden wenselijk was. Daarnaast is een aantal technische verbeteringen aangebracht. De wijzigingen ten opzichte van de Onderzoekskaders 2017 (versie 1 augustus 2019) zijn niet toegelicht in dit besluit in verband met het grote aantal wijzigingen, die bovendien grotendeels technisch van aard zijn.

Een overzicht van (alle) wijzigingen evenals de integrale onderzoekskaders in de versie per 1 augustus 2020 zijn te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Gerelateerd nieuws