In hun publicatie van 12 april 2019 hebben de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob de Regeling jaarverslaggeving onderwijs gewijzigd. Dit in verband met onder andere de toevoeging van een uiterste aanleverdatum van het jaarverslag en een aanpassing ten behoeve van de eenduidige aanlevering van leerling- en studentengegevens voor de continuïteitsparagraaf.

Deze wijziging heeft onder andere betrekking op:

 • de toevoeging van een begripsbepaling voor ‘doordecentralisatie’;
 • een technische verbetering van een verwijzing naar de Wet normering topinkomens;
 • een verduidelijking ten aanzien van de verplichting, om een verslag van de interne toezichthouder toe te voegen aan het bestuursverslag;
 • een verduidelijking over de wijze van verantwoorden in een geconsolideerde jaarrekening;
 • een wijziging van de Voorziening Groot Onderhoud;
 • de toevoeging van een uiterste aanleverdatum van het jaarverslag; en
 • een aanpassing over eenduidige aanlevering van leerling- en studentengegevens uit de continuïteitsparagraaf.

Downloads

Gerelateerd nieuws

 • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

 • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

 • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

 • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders