Er is een nieuwe versie verschenen van het model reglement voor de medezeggenschapsraad voor personeel van het samenwerkingsverband. Ook is er een nieuwe checklist ‘evaluatie ondersteuningsplanraad’.

Model reglement MR-P
De nieuwe versie van het model reglement medezeggenschap voor personeel van het samenwerkingsverband kent twee kleine wijzigingen. De actuele versie is via onderstaande link te downloaden.
 
Checklist evaluatie ondersteuningsplanraad
Er is een evaluatie-checklist ontwikkeld om te kijken waar de ondersteuningsplanraad nu staat. Ondersteuningsplanraden kunnen de checklist invullen, zodat een goed beeld ontstaat van hoe de ondersteuningsplanraad functioneert en waar nog verbeterpunten liggen. Die verbeterpunten zijn vervolgens uitgangspunt voor het gesprek over het jaarplan van de ondersteuningsplanraad. Evalueren kan ook samen met een adviseur van het Steunpunt die de ondersteuningsplanraad in de verbeterpunten kan ondersteunen en verder kan begeleiden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders