Wijzigingen in aanvullende bekostiging vo

Demissionair minister Paul van Onderwijs heeft de Regeling houdende wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim VO en de Regeling aanvullende bekostiging werkdrukverlichting VO gewijzigd: er zijn voor het kalenderjaar 2023 nieuwe bedragen vastgesteld.

Allereerst is er een toevoeging van 56,6 miljoen euro aan de eerstgenoemde regeling, en dus een verhoging van het bedrag per leerling. De halvering van het budget voor strategisch personeelsbeleid zoals gepubliceerd in de wijzigingsregeling van 17 februari 2023 wordt namelijk ongedaan gemaakt voor het lopende kalenderjaar. Vervolgens zijn de bedragen aangepast vanwege de bijdrage van het kabinet voor loon- en prijsontwikkeling (circa 6,5 miljoen euro). Ten slotte zijn de bedragen licht aangepast als gevolg van de door de accountant gevalideerde leerlingtelling op 1 oktober 2022.

De nieuwe wijzigingsregeling treedt in werking met ingang van 24 augustus 2023 en werkt terug tot en met 1 januari 2023. De bedragen vind je terug in de Staatscourant (zie downloads).

Links en downloads

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden