Op 26 oktober 2018 heeft het College van Toetsen en Examens de Wijziging Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2018–2019 en Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020 gepubliceerd. Dit vanwege het besluit dat de centrale eindtoets po met aanzienlijk minder opgaven maar met behoud van de betrouwbaarheid wordt afgenomen.
 
De wijziging betreft het aantal afnamedagen. Deze wijziging is nodig vanwege het besluit dat de centrale eindtoets po met aanzienlijk minder opgaven maar met behoud van de betrouwbaarheid wordt afgenomen.

De wijziging is hieronder te downloaden.

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd