Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben de bedragen voor de Lerarenbeurs voor 2019 bekendgemaakt. Bevoegde leraren in het primair en voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo kunnen tot en met 30 juni een aanvraag indienen.

Uit de toelichting op Subsidieregeling Lerarenbeurs 2019 blijkt dat het budget met € 22,2 miljoen wordt verlaagd ten opzichte van het budget van 2018. Deze verlaging is een gevolg van de inzet van € 13,0 miljoen voor de regioaanpak van het lerarentekort en € 9,2 miljoen (in 2019) wordt ingezet ter verhoging van het budget voor de Regeling subsidie zij-instroom. Het nieuwe plafond voor 2019 (€ 82,1 miljoen) en de verdeling per sector worden in deze wijzigingsregeling voor studiejaar 2019–2020 vastgesteld.

De Lerarenbeurs is bedoeld voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding, een post-initiële masteropleiding of een premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding. De beurs bestaat uit een financiële tegemoetkoming voor collegegeld en studie- en reiskosten. Ook kan een schoolbestuur subsidie krijgen voor het verlenen van studieverlof en het aanstellen van een vervanger.

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Minder geld voor Lerarenbeurs vanwege verschuiving budgetten

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend