Andere maatregel voor bsoHet ministerie van OCW stelt voor 2009 een bedrag van 9 miljoen euro beschikbaar voor de bevordering van de kwaliteit van de kinderopvang en de stimulering van de samenwerking tussen kinderopvangcentra en peuterspeelzalen. Voor het thema ‘stimulering en ontwikkeling van innovaties bij buitenschoolse opvang’ zal in 2010 naar verwachting een algemene maatregel van bestuur in werking treden, buiten de subsidieregeling om. Deze maatregel zal pilots mogelijk maken, waarbij sprake is van buitenschoolse opvang tijdens de schooldag.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd