De Regeling Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 is gewijzigd. Zo wordt de aanvraagtermijn voor de Lerarenbeurs ingekort en is er een nieuwe categorie ingesteld binnen de zij-instroomregeling.

De aanvraagtermijn voor de Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom wordt met twee weken ingekort en loopt van 1 april tot en met 31 mei. Dit geeft werkgevers meer ruimte voor roostertechnische aanpassingen. De meeste leraren worden tijdens hun studie namelijk voor een aantal uren per week vervangen of vrijgesteld.

Ook komt er ruimte voor deelname aan het project Vierslagleren van het Arbeidsmarktplatform PO voor startende leraren in het primair onderwijs. Volgens de huidige voorwaarden moeten leraren als bevoegd leraar werken of gewerkt hebben om in aanmerking te komen voor de Lerarenbeurs. Starters kunnen hier meestal niet aan voldoen. Ook heeft een aantal van de starters op 1 juni (einddatum aanvraagtermijn Lerarenbeurs) formeel nog geen pabodiploma. Door een versoepeling van de voorwaarden, komen nu ook startende leerkrachten die deelnemen aan Vierslagleren in aanmerking voor de Lerarenbeurs.

Er is een nieuwe categorie ingesteld binnen de zij-instroomregeling, speciaal voor academici die deelnemen aan het project Onderwijstraineeship. Dit traject is in 2013 opgezet om het aantal academici binnen het onderwijs te vergroten en het tekort aan leraren terug te dringen in onder meer de bètavakken. Zij verbinden zich voor twee jaar aan een traineeship waarin zij een eerstegraads lerarenopleiding afronden en drie tot vier dagen per week voor de klas staan in het voortgezet onderwijs. Ook zijn de subsidieplafonds aangepast. In dit kader komen de academici in aanmerking voor de zij-instroomsubsidie. Verder heeft het ministerie van OCW het voornemen om vanaf 2015 registratie in het lerarenregister als voorwaarde te stellen voor het toekennen van een Lerarenbeurs.

Meer informatie over de regeling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-8977.html
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws