De Regeling jaarverslaggeving onderwijs is aangepast. Door de toegenomen complexiteit van concernverhoudingen en bestuursconstructies moet de jaarverslaggeving op een aangepast niveau komen te liggen. Ook de eis vanuit de Tweede Kamer om tot meer transparantie in de besteding van middelen bij onderwijsinstellingen te komen, heeft geleid tot deze wijzigingsregeling. De regeling werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Meer informatie: www.officielebekendmakingen.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws