Wijziging regeling functiemix VO

De Regeling versterking van de functiemix leraren VO in de Randstadregio’s 2010–2012 is gewijzigd. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW bekendgemaakt.

De wijziging betreft het aanpassen van het beschikbare bedrag aan aanvullende bekostiging en een aantal gemeentelijke herindelingen. Het beschikbare bedrag wordt verhoogd van € 61,2 mln. naar € 61,3 mln. Dit zijn de middelen ten behoeve van de tweede tranche versterking functiemix.

In het Convenant LeerKracht van Nederland zijn prestatieafspraken vastgelegd voor de versterking van de functiemix in het voortgezet onderwijs in 2014 ten opzichte van de startmeting van 2008. De middelen worden beschikbaar gesteld, omdat de tussendoelstellingen voor de versterking van de functiemix met peildatum oktober 2011 zijn gehaald. Met deze wijzigingsregeling wordt ook de vervaldatum één jaar verlengd.

De wijziging van de Regeling is te downloaden via de AVS-website.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.