Wijziging Regeling examenprogramma’s geschiedenis

De minister van OCW heeft de wijziging van het examenprogramma geschiedenis havo/vwo gepubliceerd.

De minister geeft hierbij aan, dat de wijziging in het schooljaar 2012-2013 niet van toepassing is op leerlingen die op 1 augustus 2012 zijn toegelaten tot het vierde of vijfde leerjaar havo dan wel tot het vijfde of zesde leerjaar vwo.
De wijziging is ook niet van toepassing in het schooljaar 2013-2014 op leerlingen die op 1 augustus 2013 zijn toegelaten tot het vijfde leerjaar havo dan wel zesde leerjaar vwo.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.