Deze regeling bevat een wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo.

De bedragen voor het kalenderjaar 2020 in de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo worden aangepast op basis van de kabinetsbijdrage voor prijsontwikkeling in 2020. Daarnaast worden de voorlopige bedragen voor het kalenderjaar 2021 in de regeling opgenomen. Deze zijn gelijk aan de definitieve bedragen voor het kalenderjaar 2020. Ook worden in de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo de onderwijsinhoudcodes geactualiseerd. De nieuwe codes worden voor het eerst gebruikt bij de leerlingentelling van 1 oktober 2020 en zijn van toepassing op de bekostiging voor het kalenderjaar 2021. De nieuwe codes zijn opgenomen in bijlage 2 van de regeling. De oude codes zijn nog van toepassing op de bekostiging voor het kalenderjaar 2020. Om die reden blijven de oude codes vooralsnog behouden in de regeling. Deze worden opgenomen in bijlage 1.

De Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo bepalen de hoogte van de reguliere bekostiging van de scholen in het voortgezet onderwijs. Met deze wijzigingsregeling worden de bekostigingsbedragen in deze twee regelingen geactualiseerd voor de kalenderjaren 2020 en 2021. Deze actualisatie vindt plaats op grond van de kabinetsbijdrage voor loon- en prijsontwikkeling in 2020.

Meer informatie: AVS Helpdesk, helpdesk@avs.nl, tel. 030-2361010.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders