Op 24 mei 2019 heeft minister Slob van Onderwijs twee wijzigingen gepubliceerd, namelijk:
1. Het verlengen van de bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en
2. Het vervallen van de Regeling vaststelling impulsgebieden schooljaar 2017 – 2018 tot en met 2020 – 2021.

De Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC is verlengd met twee jaar. Dit gebeurt omdat de leerlingendaling in het primair onderwijs langer duurt dan verwacht. In de praktijk betekent dat, dat de regeling een doorloop heeft tot 1 augustus 2027.
Ook worden enkele technische aanpassingen gedaan in de Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC.

Regeling vaststelling impulsgebieden
De Regeling vaststelling impulsgebieden schooljaar 2017–2018 tot en met 2020–2021 vervalt met ingang van 1 augustus 2019. Dit gebeurt in verband met de invoering van een nieuwe verdeelsystematiek voor de onderwijsachterstandsmiddelen voor scholen (Staatsblad 2018, 334) per 1 augustus 2019. De wijziging heeft onder andere geleid tot het vervallen van artikel 28a van het Besluit bekostiging WPO.

Downloads

Gerelateerd nieuws