Wijziging protocollen per 4 februari 2022

Door een kleine wijziging is het protocol Basisonderwijs en Speciaal (basis)onderwijs en het protocol Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) per 4 februari 2022 aangepast.

De wijziging betreft voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs:

• II-1: Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang van leerlingen of hun werkzaamheden op school moeten zijn.

en voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO):

• II-2: Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang van leerlingen of hun werkzaamheden op school moeten zijn. Teamvergaderingen en studiedagen vinden zoveel mogelijk online plaats.

Het protocol Basisonderwijs en Speciaal (basis)onderwijs en het protocol Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) zijn hier te downloaden:

De meest recente corona richtlijnen

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden