Wijziging Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009 – 2011

De staatssecretaris van OCW, de heer Zijlstra, heeft bekend gemaakt dat de subsidieplafonds in de Regeling Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009 – 2011 heeft verhoogd tot respectievelijk € 44.5 miljoen en € 7.5 miljoen.

Daarnaast heeft de staatssecretaris een omissie in de regeling van 24 maart 2011 rechtgezet. Uit deze regeling was artikel 24, lid 2, vervallen. Dat had een onverwachts effect, namelijk dat er geen extra docenten met de subsidie aan het werk gingen. De regeling zij-instroom heeft namelijk tot doel om meer bevoegde leraren in school te krijgen. Het beschikbaarstellen van subsidie aan studenten die een lerarenopleiding volgen of dit hebben gedaan in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag zorgt hier niet voor.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.