In verband met wijzigingen in wet- en regelgeving is de aanleveringsprocedure van het jaarverslag bij DUO aangepast. Hierdoor is de “Regeling jaarverslaggeving onderwijs” van 17 december 2007 gewijzigd.De wijzigingen in deze regeling hebben met name betrekking op het vervallen van de tijdelijke voorschriften voor de verantwoording van de BAPO-lasten en de nieuwe regeling OCW-subsidies.De wijziging is met terugwerkende kracht per 1 januari 2011 ingegaan en geldt hierdoor voor het verslagjaar 2011.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws