Op 22 augustus 2019 heeft minister Slob van Onderwijs de Regeling tot wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo in verband met het vaststellen van de bedragen voor de kalenderjaren 2019 en 2020 aan de Tweede Kamer gestuurd.

Met deze wijzigingsregeling worden de twee regelingen geactualiseerd die de basisbekostiging voor scholen in het voortgezet onderwijs bepalen (één regeling voor exploitatie en één regeling voor personeel). Hiermee worden de definitieve bedragen voor het jaar 2019 en de voorlopige bedragen voor het jaar 2020 openbaar gemaakt.

De Regeling tot wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo in verband met het vaststellen van de bedragen voor de kalenderjaren 2019 en 2020 is hieronder te downloaden.

Downloads

Gerelateerd nieuws