#wijschoolleiders

We willen dat er weer muziek in de onderwijsarbeidsmarkt klinkt. Dat vraagt dat we goed nadenken over hoe we dit met elkaar invullen. Daartoe worden meerdere breinsessies gehouden op allerlei plekken en manieren in ons land. Want het is volstrekt duidelijk dat de knelpunten in hoog tempo toenemen. Bij het opvangen en aanpakken van personeelstekorten is de schoolleider in de eerste lijn dé persoon die ermee geconfronteerd wordt.

Daarom onze actie Je kunt er niet omheen! #wijschoolleiders, waarbij de AVS onder andere via Twitter haar zorgen deelt. Want schoolleiders staan onder druk en fors investeren is noodzakelijk.

Schoolleiders stellen altijd de belangen van hun leerlingen centraal, naast die van het personeel. Als het gaat om onderwijsinhoud zien we steeds meer schoolleiders die heel bewust de koers verleggen in hun school. Van de focus op opbrengstgericht werken naar een bredere focus, waarbij de ontwikkeling van kinderen meer holistisch wordt benaderd. Vanuit de kunst- en cultuurvakken, wetenschap en techniek, maar ook sport en bewegen wordt ingezet op meer voorwaarden voor breinontwikkeling en leren. Ruimte geven aan professionals in de school om dit in te bedden in goede leerlijnen en projecten vraagt om facilitering en dus investering. Leerlingen uitdagen op hun talenten, met gebruik van moderne media en technieken, vergt innovatie en herontwerp van het onderwijs. Het binnenhalen van specialisten als academische leraren, vakleerkrachten muziek en beweging of geschoolde cultuurcoördinatoren betekent investeren in mensen en mogelijkheden.
Met onze acties borduren we hierop voort en laten we onze muziek doorklinken in Den Haag en de samenleving. Meehelpen? Hang dan vooral ook de poster op die in het hart van deze Kader Primair is bijgevoegd. Laten we hopen dat het brein van onze politici mee ontwikkelt! Een fijne decembermaand gewenst.

AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks over haar visie op het funderend onderwijs op www.avs.nl/ vereniging/vandevoorzitter

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.