#wijschoolleiders slaan alarm op 12 september

Schoolleiders, bestuurders, leerkrachten en onderwijsondersteuners in het primair onderwijs zijn verontwaardigd dat er in de huidige cao-afspraken niet voor alle functies één lijn is getrokken in beloning. Erkenning en waardering voor schoolleiders blijft achter en daarom zijn acties noodzakelijk. De AVS roept directeuren en adjunct-directeuren op mee te doen aan de actiereeks voor een beter salaris en minder werkdruk in hun eigen beroepsgroep, die vanaf 12 september start.
 
De acties zijn gericht op het zichtbaar maken van:

  • de uitdagende en complexe inhoud van het schoolleiderschap
  • de belangrijke rol en positie die (adjunct-)directeuren hebben voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs
  • de verbindende rol die schoolleiders hebben naar hun shareholders en stakeholders

De AVS wil bereiken dat zowel politiek als maatschappelijk, maar ook bij de sociale partners, draagvlak ontstaat voor het verminderen van de werkdruk en het verbeteren van het salaris van schoolleiders, in lijn met de manier waarop dit voor leerkrachten is geregeld. Goed onderwijs vraagt om goed personeel en dat vraagt om een onderwijsarbeidsmarkt waar werkdruk en salarissen voor élke functie passend zijn. Investeren in een eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk is nodig voor álle functies in de school, dus ook voor schoolleiders, adjuncten én onderwijsondersteunend personeel (oop). Een eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk zijn nodig om het beroep werkbaar en aantrekkelijk te houden; er dienen zich ook voor schoolleiders grote tekorten aan. Er is sprake van enorme werkdruk en veel en diverse taken voor schoolleiders. Hier hoort voldoende ondersteuning bij, denk aan een conciërge of administratief medewerker op elke school.

12 september: ontruimen en brandalarm
Voor de eerste actie op 12 september aanstaande vraagt de AVS alle schoolleiders in Nederland ’s ochtends om 9 uur hun jaarlijkse ontruimingsoefening te houden, met als duidelijk signaal het brandalarm. Alle leerlingen de school uit! Zo zal in heel Nederland zichtbaar zijn dat schoolleiders alarm slaan. Schoolleiders kunnen een foto van de actie sturen naar actie@avs.nl. Deze zal de AVS gebundeld onder de aandacht brengen van minister Slob, de politiek en alle sociale partners. En/of deel de actiefoto’s op Twitter met gebruik van #wijschoolleiders en naar keuze de toevoegingen: @schoolleider, @arieslob of (een van) de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer.
Op 12 september wordt ook door leerkrachten in Zuid-Holland en Zeeland gestaakt, als onderdeel van de regionale estafettestakingen van het PO-Front. Zoals bij alle eerdere stakingen in 2017 en 2018 roept de AVS haar leden op deze te steunen.

Veel steun
Uit een recente ledenpeiling van de AVS over de uitkomsten van het CAO PO-akkoord waar ruim 700 schoolleiders op reageerden, blijkt dat er binnen de scholen en besturen grote steun is voor de opvatting dat ook de salarissen van schoolleiders en oop’ers moeten worden verbeterd. 99 procent van de ondervraagde schoolleiders is die mening toegedaan. 96 procent geeft aan dat hun teams het hiermee eens zijn en 97 procent van de besturen deelt volgens hen die mening. Vooral het feit dat adjunct-directeuren nu soms zelfs minder gaan verdienen dan leerkrachten in de hoogste schaal roept veel verontwaardiging op. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het kan niet zo zijn dat een leidinggevende, een adjunct, minder verdient dan een leraar, terwijl zijn verantwoordelijkheid veel groter is.” Van de geënquêteerde schoolleiders vindt 91 procent dat de AVS eigen acties voor schoolleiders moet initiëren. Zij vinden ook dat de AVS daarbij de acties van het PO-Front voor gelijkschakeling van de salarissen met het vo moet blijven steunen.

Links

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.