Wiersma pakt onderadvisering aan

Nieuwe handreiking schooladvisering PO-VO

Enkele weken geleden bracht OCW een vernieuwde handreiking uit die scholen kan helpen om het proces vorm te geven rond de advisering over de schoolkeuze van hun leerlingen in groep 8. Onderadvisering is wat de minister betreft niet meer aan de orde. Vanaf volgend schooljaar gaat het resultaat van de eindtoets zwaarder wegen dan het schooladvies.

De handreiking is op een aantal punten geactualiseerd (zoals de aankondiging van de wet doorstroomtoetsen, meer informatie over het praktijkonderwijs, et cetera) en neemt als uitgangspunt de nieuwste inzichten uit wetenschap en praktijk.

Een belangrijke verandering is de toevoeging van het nieuwe hoofdstuk 6 over de heroverweging van het schooladvies: wat kan/ mag/ moet als het schooladvies en het advies van de eindtoets (straks doorstroomtoets genoemd) verschillen van elkaar? Belangrijke drijfveer voor deze toevoeging is dat OCW een einde wil maken aan het fenomeen onderadvisering.

OCW draagt hiermee het beleid uit dat in de wet staat (aangenomen vanuit een motie van het lid Paul in 2021) en dat in 2021 goedgekeurd is door de Kamer. In het huidige schooljaar geldt nog steeds de oude regel, dat er bij een hoger toetsadvies heroverwogen moet worden. In 2023-2024 geldt de nieuwe regel, die van de verplichte bijstelling. Dat betekent dat als het toetsadvies hoger is dan het schooladvies, het advies omhoog wordt bijgesteld. Wel blijft er een mogelijkheid om niet bij te stellen, als dit in het belang van het kind wordt geacht.

Hoofdstuk 6 is dus echt een must-read!

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden