Wiersma ontvouwt zijn plannen rond passend onderwijs

Passend onderwijs

Kansengelijkheid staat hoog op het lijstje van minister Wiersma en passend onderwijs hoort daarbij. Op 17 maart stuurde de minister van Onderwijs de Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 naar de Tweede Kamer en op 30 maart kwam daar de Kamerbrief Samen de schouders onder passend onderwijs achteraan. Hieronder lees je de belangrijkste items.

De minister heeft eerder 7 prioriteiten geformuleerd:

 1. Er is een wetsvoorstel Versterking van de positie van ouders en leerlingen in passend onderwijs in de maak. Aandachtpunt hierbij is onder andere hoe de medezeggenschap te versterken.
 2. Ondanks alle kritiek komt er in het najaar een wetsvoorstel over de aanpak van langdurig verzuim. Meer hierover lees je in de brief.
 3. De minister erkent dat er nog een pittige discussie woedt over de haalbaarheid van inclusief onderwijs, waarbij hij terecht opmerkt dat iedereen achter het einddoel staat.
 4. Er komt een nieuwe inschrijvingsronde voor de subsidie rond experimenten onderwijszorgarrangementen. Hiermee help je kinderen in zeer complexe situaties, en de ervaringen leveren straks input voor wetgeving.
 5. Veel aandacht voor hoogbegaafdheid.
 6. Toezichthouders bij samenwerkingsverbanden dienen onafhankelijk te zijn.
 7. Er komt een landelijke norm voor de basisondersteuning die elke school moet bieden. Er zijn al meerdere pogingen ondernomen om tot zo’n norm te komen, maar deze is nog niet helemaal rond. Wiersma roept vertegenwoordigers van leraren, ouders en leerlingen op om er nu echt samen de schouders onder te zetten.

Wiersma is veel in gesprek geweest met het veld en daaruit neemt hij de volgende signalen mee:

 • Aandacht voor ondersteuning en toerusting van leraren.
 • Goed kijken naar de rollen en verantwoordelijkheden van samenwerkingsverbanden en schoolbesturen.
 • Meer ondersteunen van ouders en kinderen.
 • De doorontwikkeling van de werking van het ontwikkelingsperspectief (OPP).

Tot slot wil de minister een beter en toegankelijker aanbod voor afstandsonderwijs voor jongeren die thuiszitten of dreigen uit te vallen, wil hij zorg in onderwijstijd goed regelen, werkt hij aan een verbetering van het leerlingenvervoer en kondigt hij een generieke korting aan bij sommige samenwerkingsverbanden waar het geld op de plank ligt.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden