‘Laat iedereen stralen’, ‘rots in de branding’, ‘creatief en veerkrachtig’. Zeven schoolleiders werden genomineerd voor de nieuwe schoolleidersprijs van de AVS, na gloedvolle voordrachten door collega’s en soms ook ouders en leerlingen. Drie van hen stellen zich voor in deze Kader Primair (en vier in de volgende).

astrid.jpg

Pas bij vertrouwen kun je innoveren’
Astrid Claessens, directeur openbare daltonschool de Bundeling in Bunde, weet volgens de nominatie als geen ander het beste te halen uit haar team. Zij laat iedereen stralen en dat leidt tot nieuwe onderwijsontwikkelingen.

“Vijftien jaar geleden dacht ik nog dat een schoolleider vooral dienend en ondersteunend moest zijn. Dat is nog steeds wel zo, maar nu vind ik het belangrijk dat ik ervoor zorg dat mensen hun kwaliteiten benutten, zichzelf ontwikkelen en ontplooien. Het onderwijs is erbij gebaat dat mensen doen waar ze goed in zijn. Je kunt pas innoveren als de organisatie op orde is en er vertrouwen en veiligheid is binnen het team. Mensen moeten fouten durven maken en bereid zijn te leren. Ook ik stel me kwetsbaar op. Als je je eigen valkuilen accepteert, accepteer je ook makkelijker die van je collega en ben je in staat elkaar te ondersteunen. Dan begint het leren en het gesprek met elkaar aangaan over hoe je de dingen doet. In dat opzicht zijn we echt een professionele leergemeenschap.

Ik geef veel complimenten en successen vieren we, maar ik ben ook kritisch. Na een compliment komt er altijd een maar. We moeten slagen maken om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. Voor een schoolleider betekent dat: durven volgen wat er speelt binnen de organisatie. Ik speel in op wat zich aandient en ben goed in staat op te pikken wat leeft en speelt binnen de organisatie. Maar we waaien niet alle kanten op, dan blijf je aan de gang. Ik heb geen exacte blauwdruk, maar wel een stip aan de horizon van waar we naartoe moeten. Ik geef mensen de ruimte om te experimenteren. Zo hebben we ons recent ontwikkeld tot Daltonschool, een structuur en vorm die toch al paste binnen onze visie en werkwijze. En zo hebben we ook het zorgsysteem vernieuwd, het werken met vaste methodes losgelaten en een digitaal portfolio ontwikkeld waarin kinderen zelf doelen stellen.”

maarten.jpg

‘Leerkrachten willen iemand die er staat’
Maarten Jacobs van kindcentrum De Stroom in Helmond geeft leerkrachten graag de credits, stelt vooral kritische vragen en denkt niet in hokjes, aldus de nominatie. Hij is betrokken bij alles en iedereen en heeft het kindcentrum in korte tijd op de kaart gezet.

“Drie jaar geleden trof ik een school aan met een teruglopend leerlingaantal, een zeer wantrouwende ouderraad en naar binnen gekeerde leerkrachten in het defensief. Op één A-4tje heb ik een plan van aanpak geschreven, heel veel individuele en groepsgesprekken gevoerd met medewerkers en volledige commitment gevraagd. Niet iedereen is hierin meegegaan en er zijn ook nieuwe teamleden bijgekomen. De negatieve sfeer is in korte tijd veranderd naar een positieve houding waarin alles wat we doen ter discussie gesteld kan en mag worden en we er samen vol voor gaan.

Die veranderende mindset bij leerkrachten maakt fundamentele verandering mogelijk: zíj moeten het tenslotte doen. De basis is enerzijds commitment, anderzijds tweerichtingsverkeer: er wordt veel van hen verwacht en daarvoor mogen ze ook iets terugverwachten. Dus als iemand iets nog niet kan, is dat geen enkel probleem, dan wordt die daarmee geholpen. Leerkrachten worden voor honderd procent gesteund in alles wat ze nodig hebben.

Ik ben een duidelijke en consistente leider. Iemand die een heldere koers en bedoeling neerzet en daarin heel sturend kan zijn, maar ook betrouwbaar. Dat geeft veel stevigheid. Ik heb gemerkt dat in een verandering leerkrachten iemand willen die er staat. Een soort rots in woelige baren. Ik ben hard op het proces, veranderingen als continurooster en unitonderwijs komen uit mijn koker. Maar vervolgens geef ik wel maximale vrijheid in de organisatie daarvan. Wil je eigenaarschap teruggeven aan leerkrachten dan moet je dergelijke beslissingen bij hen neerleggen. Daaruit is voortgekomen dat we onder meer werken met Jeelo (projectmatig en individueel werken in je eigen leeromgeving, red.) en Snappet.”

margreet.jpg

‘Iedereen sterken in fusie-tumult
Margreet van Iterson, schoolleider Op ’t Hof – de Malsenburg in het Gelderse Tricht, is genomineerd vanwege haar creatief denkvermogen, veerkracht en energie bij de totstandbrenging van de fusieschool. Ook voor een nieuw intern scholingstraject krijgt ze waardering.

“De afgelopen jaren mocht ik de fusie tussen twee scholen leiden. Dat gaat gepaard met een rollercoaster aan emoties in de gemeenschap. Het is aan mij iedereen mee te nemen met het doel voor ogen: een toekomstbestendige school. Ik probeer de leerkrachten de kracht te geven om te blijven staan in het tumult en zichzelf gesterkt te voelen, wat niet altijd makkelijk is als je zelf ook geworteld bent in de gemeenschap.

Ik ben gewend mijn team mee te nemen in een proces, uit te leggen waarom we iets doen en zorgen te delen. Dat is belangrijk, want het onderwijs maken we samen. Als ik een bepaalde kant op wil met het onderwijs of een bepaald probleem wil oplossen, heb ik daarbij altijd de leerling in mijn hoofd. Dat kan een specifieke leerling zijn of de leerling in het algemeen. Dáár haal ik mijn inspiratie uit. Zo krijg ik mijn team mee om een bepaalde richting op te gaan.

Ik sta bekend als iemand die de dingen doet die ze zegt en andersom. Consistent, maar niet star. Ik ben ook niet bang om eisen te stellen en de zaken te benoemen. Het is mijn drijfveer passie te krijgen in het lijf en het handelen van mijn medewerkers. Als wij de opbrengsten van de school bespreken, lijkt dat rekenkundig, maar ik link het altijd aan de ervaring van het kind. Mijn team is bevlogen en dat vind ik het belangrijkste dat er is.

Als het nodig is, zoek ik naar creatieve oplossingen. Ik heb geopperd voor vakbekwame onderwijsassistenten een interne opleiding tot leerkracht op te zetten volgens het meester-gezel principe. Zo leren we van en met elkaar. In het voorjaar starten we met de Fluvium Academie.”

 

 

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders