Om goede initiatieven van schoolleiders te verzamelen en te belonen, organiseert de AVS in de verkiezing ‘Innovatieve Schoolleider van het Jaar’. Leerlingen, leraren, bestuurders en collega-schoolleiders nomineerden in 2020 hun meest innovatieve schoolleider. Uit de nominaties stelde een vakjury uit de vele gloedvolle voordrachten, van collega’s en soms ook ouders of leerlingen,  een top 7 samen. Op 2 april 2021 wordt bekend welke drie nominaties door de vakjury worden gepresenteerd op het Schoolleiderscongres (AVS-congres) op 21 april 2021 alwaar alle aanwezige schoolleiders zelf de uiteindelijke winnaar kiezen. Bekijk ook de Top 3.

Op deze pagina vind je een overzicht van de genomineerden (in willekeurige volgorde):

margreet.jpg

Margreet van Iterson, schoolleider Op ’t Hof – de Malsenburg in Tricht

Margreet is genomineerd vanwege haar creatief denkvermogen, veerkracht en energie bij de totstandbrenging van de fusieschool en voor het opzetten van een nieuw intern scholingstraject. “Het is aan mij iedereen mee te nemen met het doel voor ogen: een toekomstbestendige school. Ik probeer de leerkrachten de kracht te geven om te blijven staan in het tumult en zichzelf gesterkt te voelen, wat niet altijd makkelijk is als je zelf ook geworteld bent in de gemeenschap.”

De mensen die haar nomineren geven aan:
“Margreet staat bekend als iemand die de dingen doet die ze zegt en andersom. Ze neemt anderen mee en deelt zorgen en resultaten zodat deze mensen met haar mee kunnen groeien.”
“Margreet signaleert problemen en komt met oplossingen die hun tijd vooruit zijn en durft een onderzoekende houding aan te nemen.”
“Als zij een bepaalde kant op wil met het onderwijs of een bepaald probleem wil oplossen, heeft ze daarbij altijd de leerling in haar hoofd. Dat kan een specifieke leerling zijn of de leerling in het algemeen. Zo krijgt ze haar team mee om een bepaalde richting op te gaan.”

astrid.jpg
Astrid Claessens, directeur openbare daltonschool de Bundeling in Bunde

Astrid weet volgens de nominatie als geen ander het beste te halen uit haar team door ze op het juiste moment op de juiste plek faciliteren, zodat er ruimte ontstaat voor vernieuwing. “Het onderwijs is erbij gebaat dat mensen doen waar ze goed in zijn. Je kunt pas innoveren als de organisatie op orde is en er vertrouwen en veiligheid is binnen het team. Mensen moeten fouten durven maken en bereid zijn te leren. Ook ik stel me kwetsbaar op. Als je je eigen valkuilen accepteert, accepteer je ook makkelijker die van je collega en ben je in staat elkaar te ondersteunen. Dan begint het leren en het gesprek met elkaar aangaan over hoe je de dingen doet. In dat opzicht zijn we echt een professionele leergemeenschap.”

De mensen die haar nomineren geven aan:
“Kinderen, ouders en leraren gaan stralen en bloeien van haar aanpak ‘wie het weet mag het zeggen’.”
“Ze heeft een goede luisterhouding, maar ook een kritische outsiderblik. Dit zorgt voor een frisse kijk en een constant op ontwikkeling gerichte focus: ‘we vieren onze successen maar zijn nooit klaar, aan de horizon gloort telkens een nieuwe uitdaging.’”
“Zij is in staat om het team in beweging te krijgen en heeft het onderwijs naar een hoger plan getild.”
“Zij voelt en ziet op welk moment ze welke leerkracht een bepaalde rol moet geven, geeft vertrouwen en ruimte om te ontwikkelen. Ze creëert een veilige werksfeer.”
“De school ontwikkelde zich, op initiatief van Astrid, tot een gecertificeerde, vergevorderde, daltonschool.”

maarten.jpg

Maarten Jacobs, directeur van kindcentrum De Stroom in Helmond

Maarten geeft leerkrachten graag de credits, stelt vooral kritische vragen en denkt niet in hokjes. Hij is betrokken bij alles en iedereen en heeft het kindcentrum in korte tijd op de kaart gezet. Een duidelijke en consistente leider, die een heldere koers en bedoeling neerzet en daarin heel sturend kan zijn, maar ook betrouwbaar. Hij werkt niet volgens vaststaande lijnen, soms mag je ‘buiten de lijnen kleuren’ als dat goed voor je is.

De mensen die hem nomineren geven aan:
“Maarten is telkens op zoek naar het beste onderwijs en neemt zijn team op een inspirerende wijze daarin mee. Hij denkt buiten de kaders en geeft het team veel vrijheid en vertrouwen om het beste onderwijs vorm te geven. Maarten is innovatief, heeft geniale ideeën en gaat op zoek naar nieuwe mogelijkheden.“
“Hij is een ‘mensenmens’: hij kan erg goed communiceren met het team. Teamvergaderingen verlopen heel open en eerlijk in de communicatie.”
“Sinds hij directeur is zie je pas hoe belangrijk het is om een goede schoolleider te hebben.”
“Hij ziet kansen en geeft leerkrachten de vrije hand om eigen keuzes te maken, mits je kan verklaren waarom dit in het belang is van de groep.”
“Maarten is altijd op zoek naar wat wel kan. Hij denkt in oplossingen en out of the box. De vraag die hij altijd stelt is: is dit goed voor de leerlingen? Wat willen we hiermee bereiken?”
“Het vertrouwen dat ik krijg werkt voor mij als inspiratie om het ook een keer anders te doen. Het lef om uit te proberen in de klas!”

marcel.jpg
Marcel van Rijt, directeur van Brede basisschool Vuurvogel in Helmond

Marcel is een schoolleider die professionele en persoonlijke ontwikkeling bijeenbrengt. Hij houdt leerkrachten een spiegel voor en slaagt erin passend onderwijs voor leerkrachten te bieden. “Het is de opdracht van een schoolleider om mensen te motiveren op zoek te gaan naar hoe het morgen beter kan dan vandaag. Die uitspraak komt van onze leerkracht Daisy Mertens, die tot beste basisschoolleraar van Nederland is verkozen en genomineerd werd voor beste leraar van de wereld. Dat is háár prestatie, daarbij is het mijn taak mensen te coachen en ruimte en autonomie te bieden om het beste van zichzelf te geven.”

De mensen die hem nomineren geven aan:
“Marcel wil elke dag weer, leraren in hun kracht zetten, zodat zij dit kunnen doorgeven aan kinderen. Is dat niet wat elke schoolleider zou moeten doen? Hij neemt de beslissingen, samen en in dialoog met het team en hij geeft de ons ook autonomie.”
“Hij zet de stip op de horizon. Alles wat hij zegt en ademt ligt in de lijn van die stip en missie. Hij neemt ons erin mee en tegelijkertijd laat hij ons er ook onze ideeën en visies op loslaten.”
“Tijdens gesprekken houdt hij op een zeer prettige en professionele manier soms een spiegel voor. Dit maakt dat je in dat moment zelf gaat reflecteren over je eigen handelen en daarmee je zelf ook realiseert of en hoe je innoverend bezig bent.”
“Hij neemt en geeft de tijd om te onderzoeken wat nodig is in de schoolontwikkeling. We beginnen nooit aan iets ‘nieuws’, omdat het een hype is of een outsider dat zegt. Marcel neemt het tot zich, deelt het met ons, maakt ons eigenaar van dat proces, waardoor we zelf met een onderbouwde keuze komen.”
“Elk individu in ons team laat hij shinen en trots op onszelf zijn. Doordat ik voel en ervaar wat verbondenheid, vertrouwen, autonomie is als leerkracht, kan ik dit doorgeven aan mijn kinderen in de klas. Marcel is een rolmodel voor vele schoolleiders!”

baukje.jpg
Baukje van den Berg, directeur van tienerschool Perspectief 10-14 in Sneek

Baukje is een positief ingestelde schoolleider in wier aderen innovatie stroomt: altijd op zoek naar samenwerking en verbetering, aldus de nominatie. Zij staat voor iedereen klaar en heeft een groot hart. “Bij ons ontwikkelen leerlingen zich door verschillende leeractiviteiten. Zij krijgen feedback in plaats van cijfers en voeren de regie over hun eigen leerproces. Het proces is belangrijker dan het resultaat. Het gaat om samenwerken, goed kunnen communiceren, nieuwsgierigheid ontdekken, oplossingen bedenken en zelfstandig werken. Deze vaardigheden zijn van groot belang om stevig in de maatschappij te staan.”

Als schoolleider neemt Baukje de ene keer de leiding, de andere keer staat ze juist op de achtergrond. Ze vindt het belangrijk een sfeer te creëren waarbij iedereen elkaar kan aanspreken. “Van een lastige situatie toch iets positiefs maken, daar gaat het om.” Plezier, luchtig houden en relativeren, vindt ze heel belangrijk. “Ik wil voor mijn leerkrachten ook een buffer zijn. Ik neem ze overal in mee, overleg ook heel veel, maar zij moeten zich niet druk hoeven maken over wetten, regels en kaders. Hun topprioriteit zijn de leerlingen.”

De mensen die haar nomineren geven aan:
“Ze staat open voor iedereen, heeft humor, passie voor onderwijs, een groot hart voor een ieder om haar heen. Daarnaast is ze ook sterk in het zakelijke en ze kan goed relativeren.”
“Ze is een collega waar ik graag mee spreek.”
“Eigenlijk stroomt innovatie door haar aderen, ze bouwt nieuwe plannen klein op, vanuit de vraag of een droom die ergens ligt. Ze is altijd op zoek naar de samenwerking en het verbeteren van onderwijs.”

daan.jpg
Daan Schneider, directeur Willibrord- en Sint-Bonifatiusschool in Utrecht en Vleuten

Daan dankt zijn nominatie aan zijn niet aflatende inzet om de school te laten groeien tot een high performing school. Zijn leiderschap kenmerkt zich door visie en verantwoordelijkheid teruggeven aan de leraar. “Wij kijken kritisch naar de onderwijsontwikkelingen die op ons afkomen. Met elkaar hebben we geconcludeerd dat wetenschappelijk onderzoek leidraad is voor ons onderwijskundige inrichting. Waar boek je nu echt goede leerresultaten bij leerlingen mee? Alle scholen binnen de stichting zijn high performing schools geworden en leggen een grote nadruk op het cognitieve leren en de inzet van effectief bewezen methodes.”
Leraren werken op deze school met een groepje leerkrachten in leerteams continu aan het verbeteren van de lessen en afstemmen van de leerstof op basis van data en leerresultaten. Zo werken ze elk dag aan hun persoonlijke ontwikkeling als leraar en aan de ontwikkeling van de school.

De mensen die hem nomineren geven aan:
“Er is een duidelijke visie op onderwijs, visie op veranderen, visie op leren en visie op professionaliseren.”
“We hebben oude gewoonten verlaten en richten ons onderwijs evidence informed in. Het is ontwikkelen met veel tegenwind. Wel beter onderwijs en betere resultaten voor onze 3200 leerlingen.”
“Daan toont alle facetten van leiderschap: Visiegestuurd, verantwoordelijkheid teruggeven aan de leraar, feedback geven en ontvangen. Vanuit de visie van high performing schools zet hij een koers uit die ingaat tegen de publieke opinie dat gepersonaliseerd leren en ontdekkend leren dé oplossing is om leerlingen tot leren te krijgen. Onze overtuiging is dat kennis en vaardigheden leiden tot burgers die de toekomst aankunnen.”

jos.jpg
Jos Clout, schoolleider De Zonnewijzer in Roermond

Jos is genomineerd vanwege zijn enthousiasme en autonome denken. Hij heeft het project Positieve gezondheid geïnitieerd, gelooft heilig in de kracht van positief denken en de verbinding met ketenpartners. “Ik voel mij een maatschappelijk ondernemer die zoekt naar mogelijkheden in verbinding met andere organisaties. Als een kind niet gelukkig is, zich niet veilig of niet fit voelt dan beklijft een hele mooie rekenles niet. We moeten het met elkaar doen en dan bedoel ik samen met onze partners: ouders, de wijk, verenigingen, gemeente, sportclubs, jeugdzorg en alle andere partijen die met kinderen te maken hebben.”
Jos vindt het belangrijk  de verbinding met elkaar te zoeken, zodat we in gezamenlijkheid kinderen een positieve grondhouding kunnen aanleren: positieve gezondheid. “Dat betekent dat je de regie voert over je eigen leven en autonoom keuzes maakt als het gaat om gezond eten, je fit en vrolijk voelen, goede contacten onderhouden, zelfvertrouwen hebben en goed voor jezelf zorgen.” Kinderen krijgen onder andere mindfullness, bereiden gezonde lunches en sociale vaardigheidstrainingen.

De mensen die hem nomineren geven aan:
“Vanuit zijn eigen enthousiasme en levenservaring weet Jos de juiste snaar te raken bij ouder, kind en collega’s.”
“Hij durft autonoom te zijn en keuzes te maken in het belang van alle partijen. Het verspreidt zich als een olievlek en bereikt ook onder andere de externe partners en collega-scholen.”

Meestemmen voor de schoolleider van het jaar?
Meld je aan voor het AVS Schoolleiderscongres: www.avs.nl/congres

De Rekenwinkel stelt de prijs voor de meest innovatieve schoolleider ter beschikking: Een Fable set en een Cubetto), uiteraard inclusief heel veel van ons lesmateriaal om meteen in de klas mee aan de slag te kunnen!

De verkiezing van de meest innovatieve schoolleider van het jaar wordt mogelijk gemaakt door:

Gerelateerd nieuws